Zoek op

Coujon

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), nietswaardige vent, deugniet, schurk, schelm.
~ADEN, v. mv. schimpwoorden.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik coujoneerde, heb gecoujoneerd), verachtelijk -, met minachting behandelen, kwellen, plagen.
~ERIE, v. (...ën), schelmstuk, schurkenstreek, verachtelijke behandelin...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Coujon

Let op: Spelling van 1858 nietswaardige vent, deugniet, schurk, schelm. Coujonaden, scheld- of schimpwoorden. Coujoneren, verachtelijk behandelen; kwellen, plagen. Coujonerie, schelmstuk, schurkenstreek, verachtelijke behandeling
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.