Zoek op

Coulancebetaling

Wanneer een schade niet of niet geheel onder een polis is gedekt, kan een verzekeraar onverplicht bij wijze van gebaar tegenover de verzekeringstussenpersoon, zijn verzekerde of een wederpartij een (gedeeltelijke) uitkering verlenen. Men spreekt ook wel over onverplichte uitkering of ex gratia-betaling, al dan niet met de toevoeging sans préjudice...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Coulancebetaling

Wanneer een schade niet of niet geheel onder een polis is gedekt, kan een verzekeraar onverplicht bij wijze van gebaar tegenover de verzekeringstussenpersoon, zijn verzekerde of een wederpartij een (gedeeltelijke) uitkering verlenen. Men spreekt ook wel over onverplichte uitkering of ex gratia-betaling, al dan niet met de toevoeging sans préjudice...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.