Zoek op

CURRICULUM

1) Leerplan
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CURRICULUM/1

Curriculum

Een curriculum is een plan voor leren. Het Nederlandse synoniem is dan ook leerplan. Een curriculum of leerplan is er in principe voor elke opleiding en dus ook voor het funderend onderwijs. Het curriculum bevat ten minste de inhouden en de doelen die geleerd moeten worden. Er zijn verschillende niveaus waarop het curriculum vorm kan krijgen, op l...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Curriculum

curriculum

Samenhangend geheel van studieonderdelen die samen een opleiding vormen. Een curriculum omvat een plan voor onderwijzen en leren, dat bestaat uit schoolboeken, modules, cursussen, lespakketten, leerplannen en lijsten met eindtermen. Deze plannen kunnen worden opgesteld voor een enkele les, een bepaald leerjaar of voor een schooltype-onderwijsvorm. ...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

curriculum

levensloop
Jaar van herkomst: 1899 (DBL )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Curriculum

Een curriculum is een leer- en onderwijsplan. Het beschrijft de inhoud en doelen van een opleiding of schoolloopbaan en vormt zo een fundering voor de te onderwijzen vakken of competenties. In de geschiedenis heeft het curriculum vaak op de maatschappelijke agenda gestaan. Het gaat dan met name over het al dan niet toevoegen van controversiële ond...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Curriculum

curriculum

levensloop; leerplan (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/curriculum

Curriculum

Onderwijsprogramma van de totale opleiding. Letterlijk: verloop (curriculum vitae = levensloop).
Gevonden op http://www.ru.nl/studenten/studentenleven/universitaire/

curriculum

samenhangend geheel van studieonderdelen die samen een opleiding vormen. Een curriculum omvat een plan voor onderwijzen en leren, dat bestaat uit schoolboeken, modules, cursussen, lespakketten, leerplannen en lijsten met eindtermen Gebruikt voor: didactisch model leerplannen onderwijsprogramma schoolwerkplannen Meer specifiek: differentiatie eindte...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/4415
Geen exacte overeenkomst gevonden.