Zoek op

interventie

internationaal: Hiervan is sprake wanneer een autoriteit ingrijpt in de prijsvorming op de markt. Bij valuta-interventie ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=interventie

interventie

burgerlijk procesrecht: de persoon die belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding kan bij incidentele conclusie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/interventie

interventie

militair recht: tussenkomst. Bijv. de Europese Unie onderneemt haar tweede militaire operatie buiten haar grondgebied. Ze ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/interventie

interventie

de interventie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪntər'vɛn(t)si] Verbuigingen:   interventie|s (meerv.) actieve handeling om een probleem op te lossen Voorbeelden:   `grootschalige interventie door de GGD bij de uitbraak van de infectieziekte`, `door inter...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/interventie

interventie

• [medisch] ingreep.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/interventie

interventie

De werkzaamheden die plaatsvinden in een gecontroleerde zone, of ruimte waarin verhoogde straling en-of radioactieve besmetting aanwezig is. Dergelijke werkzaamheden worden samen met de verantwoordelijken voor stralingsbescherming voorbereid en onder hun toezicht uitgevoerd.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

Interventie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Interventie``] Tusschenkomst van eenen staat in de binnenlandsche aangelegenheden van eenen anderen staat
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

interventie

medische tussenkomst, zoals een behandeling of een ingreep. synoniem: tussenkomst
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

interventie

Onder Interventie verstaan we de aan- of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt, waardoor de koers van de eigen valuta en de ruimte op de geldmarkt wordt beïnvloed. ( > valutahandel > algemeen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/interventie.htm

interventie

Bemoeienis met de interne aangelegenheden van een staat op grond van principes van internationaal recht, gewoonterecht, humanitaire overwegingen e.d. Indien interventie op deze gronden gerechtvaardigd kan worden is er geen sprake van inmenging. In het internationaal recht is interventie de aanduiding van de bemoeienis van een staat met een conflict...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

interventie

In een situatie ingrijpen om te zorgen dat iets verandert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Interventie

Ingreep bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in een bedrijfsruimte met verhoogd stralingsniveau. Interventie wordt voorbereid met de hulp van het personeel belast met de stralingsbescherming en staat tijdens het verloop ervan voortdurend onder controle.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Interventie

Ingreep op de geld- of valutamarkt door één of meer Centrale Banken om de koers van een valuta te steunen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Interventie

Ingreep op de geld- of valutamarkt door één of meer Centrale Banken om de koers van een valuta te steunen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

interventie

tussenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

interventie

Def.: tussenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

interventie

tussenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

Interventie

Neutrale term voor elke vorm van benadering, ingreep, aanpak, verzorging, therapie (in zowel medische als algemene zin).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Interventie

Een interventie is een doelbewuste ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren. Het is op meerdere gebieden van toepassing en het hangt dan ook sterk af van de context waarin het wordt geplaatst. Bij een economische interventie stelt de overheid bijvoorbeeld een minimum- of maximumprijs vast om zodoende in te grijpen in het systeem van vraag en aanb...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Interventie

Interventie

Aan- of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt, waardoor de koers van de eigen valuta en de ruimte op de geldmarkt wordt beinvloed.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/interventie

interventie

ongevraagde bemoeienis, het tussenbeide komen vb: door zijn interventie is de ruzie bijgelegd Synoniemen: inmenging tussenkomst
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=interventie

interventie

betekent dat er in het vrije spel van vraag en aanbod wordt ingegrepen. Dit kan bijvoorbeeld door de overheid gebeuren ingeval van het stellen van een maximumprijs, of naast de overheid ook door bijvoorbeeld een veilingbestuur ingeval van een
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

interventie

[Nederlands] tussenkomst
Gevonden op https://quizlet.com/102504803/nederlands-flash-cards/

Interventie

Een interventie is een tussenkomst van een staat of land in de aangelegenheden op binnenlands vlak van een andere staat of land. Een interventie kan zowel gebeuren door politieke, economische of militaire motieven. Meestal zal de huidige regering van het te interveniëren land hiertoe vragende partij zijn. De interventie wordt niet als wettelijk aa...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/interventie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.