Zoek op

dagorder

financiële zaken: Een order die alleen geldig is gedurende de dag waarop hij gegeven is. Het tegenovergestelde is een doorlopende ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=dagorder

DAGORDER

1) Afkondiging 2) Afkondiging en bevelen voor de lopende dag 3) Afkondiging van bevelen voor de lopende dag 4) Bekendmaking in het leger 5) Bekendmaking van het leger 6) Bevel 7) Militaire bekendmaking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DAGORDER/1

Dagorder

[effectenhandel] - Dagorder (Engels: Day order) is een term die gehanteerd wordt in de handel in effecten. Het is één van de looptijdcondities die mogelijk is op de Nederlandse beurs, binnen het daar gebruikte handelssysteem NSC. De Dagorder is een order die alleen op de dag waarop hij opgegeven is, geldig is. Wordt op di...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagorder_(effectenhandel)

Dagorder

[krijgsmacht] - Een dagorder is een proclamatie aan het leger waarin bijzonder nieuws, zoals een overwinning en de namen van militairen die zich bijzonder hebben onderscheiden, bekend wordt gemaakt. Een dagorder wordt aan de verzamelde troepen voorgelezen. Men noemt een vermelding in een Dagorder een "Eervolle Vermelding". ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagorder_(krijgsmacht)

Dagorder

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Dagorder``] Zie Order
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0005.htm

Dagorder

Effectenorder die slechts geldig is op de dag waarop deze wordt gegeven. ( > beleggen > handelsterminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/dagorder.htm

Dagorder

Order die uitsluitend geldt op de dag waarop de order wordt opgegeven.
Zie ook: doorlopende order.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Dagorder

Order die alleen geldig is op de dag waarop hij verstrekt is. Het tegenovergestelde is een doorlopende order.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Dagorder

Effecten order welke alleen geldig is op dezelfde dag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Dagorder

aan- of verkooporder die alleen op een bepaalde dag geldig is. bestensorder, doorlopende order, gelimiteerde order, ruilorder, stop-loss order, zonder forceren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Dagorder

Een dagorder is alleen geldig is op de dag waarop de order gedaan is. Het tegenovergestelde van een dagorder is een doorlopende order.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dagorder

Dagorder

Een limiet order die slechts een handelsdag geldig blijft. Het is een order die uitsluitend geldt op de dag waarop de order wordt opgegeven.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/dagorder

Dagorder

Een dagorder is een order die op de beurs geplaatst wordt waarbij de order uitsluitend gedurende die handelsdag uitgevoerd mag worden.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_d.asp

Dagorder

Een order die uitsluitend geldt op de dag waarop zij is gegeven.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/d.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.