Zoek op

damwand

damwand zelfst.naamw. bouwkunde , waterstaat een uit planken of staalprofielen opgebouwde, loodrechte afscheiding van grond en water, die wordt toegepaste bij dammen, bouwputten, kademuren, beschoeiingen enz.    Voorbeeld: `De laad- en loskade is versterkt met damwanden. ` Bron: WikiWo...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/damwand

DAMWAND

1) Beschoeiing 2) Deel van een haven 3) Grondkering 4) Rij van palen dienend voor waterkering 5) Waterkering 6) Waterkering van ingeheide planken
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DAMWAND/1

Damwand

Een damwand is een grond- en-of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit losse elementen (planken of panelen) die door middel van een gronddichte en in sommige gevallen ook waterdichte messing-en-groefverbinding (genoemd `slot` bij stalen damwanden) met elkaar zijn verbonden. Wannee.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Damwand

damwand

nagenoeg vertikale wand op gebouwd uit platen staal met een speciale vorm, vroeger ook van hout
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=d

damwand

De damwand wordt toegepast op plaatsen waar grond of water moet worden gekeerd over een bepaalde hoogte. Eind 19e eeuw werd stalen damwand ontwikkeld als alternatief voor de tot dan gebruikte houten damwandplanken. Een houten damwand is vrij beperkt in sterkte, moeilijk in te brengen in harde grond en daarnaast onderhevig aan in...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/damwand.shtml

damwand

Def.: verticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten Toelichting: Damwanden worden in vele waterbouwkundige toepassingen gebruikt, hetzij permanent, hetzij tijdelijk: als kademuur langs een haven ; als oeverbescherming langs een kanaal ; als onderdeel ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.