Zoek op

BESCHOEIING

1) Damwand 2) Dunne houten wand langs de waterkant 3) Kleedhout 4) Oeverbescherming 5) Plankwerk 6) Schot
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BESCHOEIING/1

Beschoeiing

Een beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen. Ook in de bouwsector worden beschoeiingen gebruikt langs wanden van bouwputten, voornamelijk om droog te kunnen werken. Beschoeiingen kunnen gemaakt worden van hout, beton, ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschoeiing

Beschoeiing

Uit `De lagere vaktalen: Taal der bouwbedrijven` 1914 b.v. van een put: houten latten, waarmede bij het bouwen van een put de verschillende raderen verbonden worden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

beschoeiing

(beschoeiing, schoeiing) lage oeververdediging bestaande uit een vrijwel vertikale wand van hout, soms ook betonplaten of stalen damwand
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=bem

beschoeiing

Een beschoeiing is een oeverbescherming bestaande uit een loodrechte wand die het afkalven van de oever in het water tegengaat. Het is een eenvoudige uitvoering van een waterkering. Het afbrokkelen van de oever treedt op zowel door het wegzakken van de oevergrond in het water (door hoogteverschillen en het meevoeren van grond door regen e.d.)...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/beschoeiing.shtml
Geen exacte overeenkomst gevonden.