Zoek op

debiteurenrisico

financiële zaken: De kwade kans dat degene aan wie een krediet is verleend niet in staat blijkt de lening op de vervaldatum ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=debiteurenrisico

Debiteurenrisico

Debiteurenrisico is het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Dit risico ontstaat reeds als een winkelier zijn goederen levert en niet op contante betaling staat, doch zijn koper krediet verschaft. Eerst na ontvangst van betaling van zijn factuur verdwijnt dat risico. Debiteurenrisico is in de handel een risico d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Debiteurenrisico

Debiteurenrisico

Het risico dat iemand die een schuld heeft (de debiteur) helemaal niet, onjuist of te laat uitkeringen betaalt of zijn schuld aflost.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/d.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.