Zoek op

deelopdracht

overeenkomstenrecht: taak die slechts een deel vormt van de totale opdracht. In beginsel moet de ~ uitdrukkelijk worden vastgelegd. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deelopdracht

Deelopdracht

Architecten, makelaars, enz. gaan ervan uit dat u hen een `totaalopdracht` geeft, tenzij u nadrukkelijk vastlegt dat u slechts een `deelopdracht` verstrekt. Bij de aankoop van een huis schakelt u een makelaar bijvoorbeeld uitsluitend in om voor u de prijsonderhandelingen te voeren, een architect geeft u uitsluitend opdracht voor het eigenlijke ontw...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Deelopdracht

Architecten, makelaars, enz. gaan ervan uit dat u hen een `totaalopdracht` geeft, tenzij u nadrukkelijk laat vastleggen dat u slechts een `deelopdracht` verstrekt. Bij de aankoop van een huis schakelt u bijvoorbeeld een makelaar uitsluitend in om voor u de prijsonderhandelingen te voeren, een architect geeft u uitsluitend opdracht voor het eigenlij...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10264
Geen exacte overeenkomst gevonden.