Zoek op

Deltawerken

Na de watersnoodramp van 1953 werd besloten de zeearmen in ZW Nederland af te dammen om zo de kustlijn te verkorten. Uit milieuoverwegingen is de 8 km lange dam in de Oosterschelde een open dam geworden; dat wil zeggen dat deze dam alleen bij slechte weersomstandigheden gesloten wordt. Het voordeel is dat de Oosterschelde niet verzoet en de mossel ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/deltawerken

Deltawerken

Aanleg van een beweegbare stormvloedkering in Zeeland die, uit milieu-overwegingen, door middel van regeltechniek het zoute zeewater kan doorlaten in de Oosterschelde. Zie ook Deltawerken in het hoofdstuk Geografie en demografie van Nederland en Deltaplan in het hoofdstuk Nederlandse Geschiedenis vanaf 1945.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/deltawerken

DELTAWERKEN

1) Afgedamd water in Zeeland 2) Waterbouwkundig plan 3) Waterbouwkundig project 4) Werkzaamheden aan het deltaplan 5) Werkzaamheden bij het veiliger maken van zeeland
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DELTAWERKEN/1

Deltawerken

De Deltawerken zijn een verdedigingssysteem in Nederland tegen hoogwater uit zee dat in het bijzonder voor de provincies Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt. Aan de Deltawerken is decennia gebouwd, en het project werd compleet verklaard bij de oplevering van de Oosterscheldekering (1986), bij de oplevering van de Maeslantkering ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deltawerken

deltawerken

Nadat in 1953 grote delen van Z.W. Nederland overstroomden, werd besloten het zg. Deltaplan ten uitvoer te brengen. Dit plan behelst het afsluiten van zeearmen, het aanleggen van extra dammen en het verhogen van reeds bestaande dijken. Het geheel van deze activiteiten wordt de Deltawerken genoemd. De Deltawerken moeten Zeeland tegen de zee bescherm...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.