Zoek op

stormvloedkering

stormvloedkering zelfst.naamw. een beweegbare afscherming die een zeearm of rivier tegen stormvloeden beschermt Bron: Wikiwoordenboek - stormvloedkering. SpellingCorrect gespeld: 'stormvloedkering' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/stormvloedkering

STORMVLOEDKERING

1) Waterkering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STORMVLOEDKERING/1

Stormvloedkering

Een stormvloedkering is een waterbouwkundige constructie die bij stormvloed of springtij moet verhinderen dat er grote hoeveelheden water de monding van een rivier instromen en stroomopwaarts tot overstromingen leiden. ==Voorbeelden== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloedkering

stormvloedkering

•een beweegbare afscherming die een zeearm of rivier tegen stormvloeden beschermt. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/stormvloedkering

stormvloedkering

Een van de grootste onderdelen van de Deltawerken is de Oosterscheldestormvloedkering. Dit onderdeel werd na vele jaren van touwtrekken tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat enerzijds en diverse milieubewegingen anderzijds in de huidige vorm gerealiseerd. Aanvankelijk zou de Oosterschelde, net als de andere zeearmen worden afgesloten door...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

stormvloedkering

Stormvloedkeringen hebben tot doel een rivier of zeearm af te sluiten als het waterpeil te hoog wordt door storm. Bij de uitvoering van de Deltawerken is in de Hollandse IJssel een stormvloedkering gebouwd om het polderland van Midden-Holland te kunnen beschermen. De Oosterschelde heeft zo`n waterkering gekregen omdat het van groot belang was dat d...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_water.htm

Stormvloedkering

Beweegbare constructie in een normaal open zeearm of riviermonding, die gesloten kan worden bij stormvloed e.d. om de achterliggende dijken te beschermen tegen een te zware belasting. In Nederland zijn vooral de stormvloedkeringen in de Oosterschelde en den Nieuwe Waterweg bekend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

stormvloedkering

Def.: keersluis die gesloten wordt bij zeer hoge buitenwaterstanden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.