Zoek op

Depotnummer

Een depotnummer is de code die een uitgever van boeken in België verplicht vooraan of achteraan in een boek moet plaatsen ter identificatie van boek en uitgever. Het aanbrengen van deze code maakt deel uit van het verplicht Wettelijk Depot. Een wettelijk depotnummer, kortweg ook depotnummer genoemd, bestaat uit een vaste structuur, D-JJJJ-XXXX-YY...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Depotnummer

Depotnummer

Nummer van een rekening waaronder de effecten worden geadministreerd die een bank of commissionair voor een cliënt in bewaring heeft. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/depotnummer.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.