Zoek op

accreditatie

groei en conjunctuur, consumenten en producenten: een officieel stempel van goedkeuring aan iets of iemand verlenen. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=accreditatie

accreditatie

rechtswetenschap: formele uitspraak van een gezaghebbende instantie, dat een instelling of persoon, volgens wet- en regelgeving ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/accreditatie

accreditatie

accreditatie zelfst.naamw.Herkomst:   «Latijn controle van keurmerkeigenaren, erkenning van bekwaamheid of deskundigheid door een onafhankelijke partij Juridisch Voorbeelden:   `Accreditatie is een zwaardere controle dan de keurmerkentoets. `, `Bij accreditatie kijk...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/accreditatie

ACCREDITATIE

1) Het behalen van punten 2) Officiële aanstelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ACCREDITATIE/1

Accreditatie

In de politiek wordt dit ook wel onderzoek van de geloofsbrieven genoemd. Onderzoek waarin gekeken wordt naar integriteit, oftewel de betrouwbaarheid, van een raadslid, wethouder, burgemeester, enz.
Heeft deze persoon in het verleden betrouwbaar gehandeld, is hij- zij in aanraking geweest met justitie en waarom? Is hij op zij wel gerechtigd voor...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Accreditatie

Accreditatie (uit het Latijn ad+credere, "te geloven") is een deftig woord voor "als geloofwaardig erkennen". Met Accreditatie wordt in het algemeen een procedure bedoeld waarbij een derde partij een geschreven garantie geeft dat een product, proces of dienst beantwoordt aan specifieke vereisten. Het wordt onder meer gebruikt voor: ==Zie ook==...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Accreditatie

Accreditatie

Een keurmerksysteem waarbij opleidingen een stempel van goedkeuring krijgen als ze voldoende kwaliteit leveren. De Nederlandse Accreditatie Organisatie (NAO) is verantwoordelijk voor de beoordeling van studies en moet alle opleidingen gaan keuren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10131

Accreditatie

Keurmerksysteem waarbij opleidingen een keurmerk krijgen als ze voldoende kwaliteit leveren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10151

accreditatie

accrediteren betekent letterlijk erkennen, krediet verschaffen. Het is een externe beoordeling van de kwaliteit van de opleiding. Deze beoordeling gebeurt op basis van reeds geformuleerde criteria door een VBI, dat bevoegd is te adviseren aan de NVAO, die de accreditatie verleent.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Accreditatie

Erkenning, door middel van een systematisch en onafhankelijk onderzoek, van het kwaliteitssysteem in de instelling of dienst-afdeling, gebaseerd op geaccepteerde normen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). De term ‘accreditatie’ wordt ook wel gebruikt voor het toetsen van certificerende instanties door de Raad voor ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Accreditatie

Accreditatie is een garantie dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen. Een accreditatie wordt door een onafhankelijke partij uitgegeven. Het woord accreditatie komt van het Latijnse 'ad credere', wat te geloven betekent. Het geeft dus aan dat een product of dienst geloofwaardig is. Als iets geaccrediteerd is, is het niveau en de geloofw...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Accreditatie

Accreditatie

Procedure waarbij een autoriteit bezittende organisatie een formele erkenning uitspreekt dat een entiteit bekwaam is specifieke taken uit te voeren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.