Zoek op

deregulering

algemeen overheid: Het afschaffen, vereenvoudigen of stroomlijnen van regelingen die de overheid oplegt aan bedrijven, instellingen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=deregulering

deregulering

staatsrecht: afschaffing, terugdringing, stroomlijning of vereenvoudiging van wet- en regelgeving, teneinde de economie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=deregulering

deregulering

politiek - staatskundig: afschaffing, terugdringing, stroomlijning of vereenvoudiging van wet- en regelgeving, om de economie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deregulering

deregulering

staatskundig: afschaffing, terugdringing, stroomlijning of vereenvoudiging van wet- en regelgeving, om de economie te bevorderen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deregulering

deregulering

staatsrecht: afschaffing, terugdringing, stroomlijning of vereenvoudiging van wet- en regelgeving, om de economie te bevorderen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deregulering

deregulering

de deregulering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [derexy'lerɪŋ] Verbuigingen:   deregulering|en (meerv.) vereenvoudiging of afschaffing van hinderlijk ingewikkelde officiële regels en wetten ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deregulering

Deregulering

Het verminderen van wet- en regelgeving door de overheid.
Gevonden op https://www.finler.nl/deregulering/

deregulering

De overheid wil de regelgeving verbeteren en stroomlijnen om op die manier de concurrentiekracht te vergroten. In Nederland werd daarvoor in de jaren negentig het project Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) opgezet. In gerichte projecten worden de geldende regels voor een sector of markt onder de loep genomen. Voorbeelden hierva...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/deregulering

deregulering

De politieke betrokkenheid van de overheid bij het algemeen belang leidt bijna onvermijdelijk tot steeds weer nieuwe overheidsregels en wetten waarnaar de burger zich heeft te gedragen. Ter bestrijding van wildgroei is deregulering noodzakelijk: vereenvoudiging en afschaffing van verouderde regelingen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/deregulering

DEREGULERING

1) Afschaffing van regels
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEREGULERING/1

Deregulering

Deregulering is het verminderen van officiële regelingen, wetten en bemoeienissen van overheidswege. Een voorbeeld is de deregulering in het Wegenverkeersreglement in Nederland in de jaren 90 van de twintigste eeuw die tot doel had het volume aan regels te verminderen door een beroep te doen op het gezond verstand van de weggebruiker. Een eenvoud...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deregulering

deregulering

de vermindering van wetten en regels
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

Deregulering

De afschaffing van bepalingen die de vrije concurrentie, meer bepaald op de financiële markten, in de weg staan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Deregulering

Het proces van het wegnemen van regelgeving in branches dat leidt tot vrije marktwerking.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

deregulering

is het beleid om het aantal wetten en regels te versoepelen of te verminderen, zodat er meer ruimte is voor particulier initiatief.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

deregulering

is het beleid om het aantal wetten en regels te versoepelen of te verminderen, zodat er meer ruimte is voor particulier initiatief.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Deregulering

[Politiek] Het verminderen van officiële regelingen, wetten en bemoeienissen van de overheid
Gevonden op https://quizlet.com/101376399/maatschappij-politiek-hoofdstuk-6-10-flash-ca

Deregulering

[Maatschappijleer] Het verminderen van officiële regelingen, wetten en bemoeienissen van de overheid
Gevonden op https://quizlet.com/101376399/maatschappij-politiek-hoofdstuk-6-10-flash-ca

Deregulering

Het beleid van de overheid is erop gericht onderwijsinstellingen een grotere beleidsvrijheid te geven in samenhang met minder regelgeving. De onderwijsinstellingen leggen verantwoording af over de besteding van overheidsgelden en de kwaliteit van het onderwijs.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Deregulering

Het afschaffen, vereenvoudigen of versoepelen van regelingen en wetten die de overheid oplegt aan bedrijven, instellingen en burgers. Doel hiervan is bevordering van veerkracht en aanpassingsvermogen aan de economie en het vermijden van onnodige bureaucratie en onnodig hoge kosten ten gevolge van ondoelmatige of inefficiënte regelgeving. Dereguler...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10594

Deregulering

Het beleid van de overheid is erop gericht onderwijsinstellingen een grotere beleidsvrijheid te geven in samenhang met minder regelgeving. De onderwijsinstellingen leggen verantwoording af over de besteding van overheidsgelden en de kwaliteit van het onderwijs.
Gevonden op https://www.mboraad.nl/begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.