Zoek op

derivaat

bankrecht: financiële contracten waarvan de waarde afhankelijk is van een of meer onderliggende activa, referentieprijzen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/derivaat

derivaat

het derivaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [deri'vat] Verbuigingen:   deri|vaten (meerv.) 1) stof die van een andere stof is afgeleid Voorbeelden:   `synthetisch derivaat van de kurkuma`, `cocaïnederivaat`, `stabiel derivaat van bloed` 2) finan...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/derivaat

DERIVAAT

1) Afgeleid product 2) Afgeleid woord 3) Afgeleide 4) Afgeleide stof 5) Afleiding 6) Bijproduct 7) Het afgeleide 8) Iets dat afgeleid is 9) Scheikundige term 10) Uit andere stoffen verkregen materiaal 11) Wat afgeleid is 12) Wat uit andere stoffen verkregen is
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DERIVAAT/1

Derivaat

[scheikunde] - Met derivaat bedoelt men in de chemie een stof die afgeleid is van een andere stof, de stamverbinding. De afleiding hoeft niet per se in de praktijk ook uitvoerbaar te zijn, ook als het slechts in theorie mogelijk is wordt van derivaat gesproken. De afleiding bestaat bijvoorbeeld uit het vervangen van een ato...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Derivaat_(scheikunde)

derivaat

• [techniek] , [voeding] een product dat is afgeleid van het basisconcept. • [economie] een product dat van een andere transactie, product of gebeurtenis is afgeleid. • [economie] een product, waarvan de prijs afhangt van de prijs van andere producten of daarvan afgeleid wordt. • [scheikunde] , [medisch] een afgeleide stof met een overeenko...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/derivaat

derivaat

afgeleide
Jaar van herkomst: 1868 (WNT uramil )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Derivaat

Een chemische verbinding die is afgeleid uit een andere verbinding.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

derivaat

engelse vertaling: derivative
duitse vertaling: Derivat
Een verbinding afgeleid van een organische stof. Bijvoorbeeld aardolie derivaten zijn stoffen, die van aardolie zijn afgeleid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

Derivaat

Derivaten zijn afgeleide beleggingsproducten zoals futures en warrants
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Derivaat

Middel dat is afgeleid van een bepaalde moederverbinding. Voorbeeld: sulfonylureum-derivaten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

derivaat

stof verkregen uit andere stoffen; het afgeleide (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/derivaat

Derivaat

Een derivaat is een verzamelnaam voor een groot aantal afgeleide producten. Belangrijkste kenmerken van een derivaat zijn de beperkte levensduur en het feit dat de waarde van het derivaat van de waarde van een onderliggende waarde.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_d.asp

Derivaat

Dit is een financieel product dat is afgeleid van verhandelbare producten.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/D

Derivaat

Benaming voor een afgeleide verbinding van een stof, die bijvoorbeeld door een chemische reactie hieruit werd gemaakt.
Gevonden op http://www.loesje.info/cosmetica/lexicon_begrippenlijst.htm

Derivaat

Bijproduct, afvalproduct van de petrochemische industrie
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

derivaat

afgeleid financieel product - Woordfeit: Derivaat is rechtstreeks terug te voeren op het Latijnse derivatum `het afgeleide`. Dat komt weer van derivare `afleiden`, dat uit het voorvoegsel de- `uit, weg van` en het woord rivus `beek, stroom` bestaat. Een derivaat in de economische betekenis is een financieel...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/derivaat.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.