Zoek op

dharma

Grondbegrip uit de Indische filosofie. Het is de natuurlijke samenhang van de levende wezens en de dingen, de hoogste wet waaraan hun bestaan gehoorzaamt. Het is tevens het richtsnoer voor het menselijke gedrag en de inrichting van de samenleving.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/dharma

DHARMA

1) De leer van boeddha 2) Godheid 3) Grondregels voor gedrag 4) Leer van het boeddhisme
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DHARMA/1

Dharma

Dharma is een Hindoestaanse meisjesnaam. Het betekent `ultieme wet van alle dingen`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Dharma

Dharma

Dharma (Sanskriet:"धर्म" in het Devanagari schrift) is een Indiaas begrip dat de wezenlijke natuur van iets of de natuurlijke wetmatigheid die eraan ten grondslag ligt betekent. Het volgen van de dharma heeft betrekking op het pad van het menselijke welzijn in de ruimste zin. ==Herkomst== Dharma is een woord dat geen equivalent kent in d.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dharma

Dharma

[hindoeïsme] - In het hindoeïsme heeft de term Dharma vooral betrekking op het juiste handelen, op de juiste tijd, op de juiste manier en om de juiste redenen volgens de universele wetten van de menselijke natuur wat tot tevredenheid, geluk en voorspoed zal leiden. Dharma omvat zowel de moraal van de mens als het streven ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dharma_(hindoeïsme)

Dharma

[yoga] - Dharma (Sanskriet:"धर्म" in het Devanagari schrift), is een woord dat geen equivalent kent in de westerse talen. Het Sanskriet woord Dharma is afgeleid van de stam dhr wat houden betekent, plus het achtervoegsel man. De letterlijke betekenis is dus: `dat wat de "strukturele solidariteit" van een object in s...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dharma_(yoga)

Dharma

De Boeddha heeft zijn leer (dharma) samengevat in de vier edele waarheden en de drie kenmerken van het bestaande. De drie kenmerken van de waarneembare, empirische werkelijkheid zijn het lijden, de vergankelijkheid, en het feit dat er niets blijvends of essentieels bestaat ook niet in een persoonlijkheid. Dit laatste kenmerk wordt ook wel anatta, n...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10029

Dharma

Leer, de `weg` die in het Boeddhisme geldt voor het levenspad dat iedereen moet gaan om een goed mens te zijn. Ieder volgt zijn eigen dharma richting de verlossing.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Dharma

Dharma (Sanskriet: “de drager, de ondersteuner”) duidt in het oude India de gang der natuur, de orde in de kosmos, maar ook de orde in het maatschappelijke leven aan. Het leven dient volgens het hindoeïsme in overeenstemming met de dharma: de kosmische en sacrale orde te zijn. De regels hiervoor zijn neergelegd in leerboeken (dharmas t...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

Dharma

de juiste levensweg, de innerlijke natuur van de kosmische orde (Sanskriet).
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

dharma

(Sanskriet) Wet, plicht, religie (zie artikel Dharma van het hart en Buddha, Dharma, Sangha) 1. Metafysisch de grondslag waarop de schepping en de universele wetten van de natuur berusten.2. Individueel een factor tot bewustzijnsontplooiing.3.De eerste van de chaturbhadra en de trivarga .4.De god van waarheid. 5. In het Boeddhisme het volgen va...
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/faq/ganesha.htm

Dharma

[Levensbeschouwing] Wetmatigheid van alles wat bestaat. Dit houdt ook de plicht in hiernaar te leven
Gevonden op https://quizlet.com/124869353/levensbeschouwing-h6-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.