Zoek op

DIGITALISERING

1) Omzetting in binaire code 2) Omzetting in een binaire code
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIGITALISERING/1

Digitalisering

De term digitalisering kan betrekking hebben op data of op een procedure. ==Digitalisering van data== Digitalisering is het omzetten van data van een analoog naar een digitale gegevensdrager. Gegevens op "oude" informatiedragers, waar een computer niets mee kan, zoals boeken en foto- en filmmateriaal, worden door digitalisering omgezet naar gege.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Digitalisering

Digitalisering

Met ‘digitalisering’ worden de veranderingen aangeduid die zich voltrekken in de maatschappij en de economie t.g.v. de invloed van informatie- en communicatietechnologie (‘ICT’). Het hier gebruikte begrip ‘digitalisering’ is dus veel breder dan de toepassing van de ICT sector.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Digitalisering

Informatie omzetten naar binaire ofwel elektronische vorm
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10699

Digitalisering

(het opzetten van) een digitale database met afbeeldingen en delen daarvan gecombineerd met inhoudelijke xt).
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Digitalisering

Het converteren van papieren documenten in digitale documenten, doorgaans door middel van scanning. In het algemeen de ontwikkeling binnen organisaties waarbij een toenemend deel van de documentaire activiteiten in digitale vorm plaats vinden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Digitalisering

Het toepassen van ICT binnen de bedrijfsprocessen en het informatiebeheer.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Digitalisering

In iets engere vorm: Het complete traject voor digitale ontsluiting, inclusief het toepassen van ICT. Digitalisering is dus meer dan alleen het met behulp van een scanner of digitale camera maken van een image van een object dat wordt opgeslagen in een digitaal leesbaar bestand. Onder het begrip vallen ook het (nader) toegankelijk maken van de obje...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Digitalisering

Informatie omzetten naar binaire ofwel elektronische vorm
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Digitalisering

Digitalisering is het digitaal maken van analoge en handmatige processen. Door nieuwe technologieën en innovaties kunnen we informatie en bestaande processen op een betere en efficiëntere manier verwerken.
Gevonden op https://www.afas.nl/blog/digitalisering-automatisering-klaar-voor-de-toekom
Geen exacte overeenkomst gevonden.