Zoek op

xenofoob

xenofoob bijv.naamw.Uitspraak:   [ksenoˈfop] met angst en haat voor wat vreemd is, bijvoorbeeld buitenlanders © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'xenofoob' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/xenofoob

XENOFOOB

1) Bang voor vreemden 2) Eenkennig 3) Schuw 4) Vreemdelingenhater
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/XENOFOOB/1

xenofoob

(Gezegd van personen, groepen of gemeenschappen) angstig voor vreemdelingen en vaak ook haatdragend jegens vreemdelingen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/xenofoob

Xenofoob

Een xenofoob is een persoon die een ongegronde en onberedeneerbare angst of afkeer voor vreemdelingen en buitenlanders voelt. Het woord xenofobie komt van de Oudgriekse woorden xenos (vreemdeling) en phobos (angst). Een xenofoob voelt niet alleen angst of afkeer voor buitenlanders, maar kan dit ook voelen tegenover mensen van een ander geloof of me...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Xenofoob

xenofoob

vreemdelingenhatend - Woordfeit: Xenofoob is opgebouwd uit het Griekse xenos `vreemdeling, vreemd` en het achtervoegsel -foob, dat teruggaat op het eveneens Griekse phobia `fobie, angst`, verwant met phobein `vrezen`. Letterlijk is iemand die xenofoob is dus bang voor het vreemde of voor vreemdelingen. Hoe dicht a...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/xenofoob.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.