Zoek op

Discontopercentage

Rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de Nederlandse bank. Als onderpand dienen wissels en andere waardepapieren. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/discontopercenta

discontopercentage

Def.: het rentepercentage wat gebruikt wordt voor het afwaarderen van toekomstige baten en kosten van (water) projecten. Toelichting: Het percentage geeft een waardeoordeel weer gebaseerd op een compromis tussen het huidige gebruik en het creëren van kapitaal zoals gezien vanuit het standpunt van een bestuurder.Een laat discontoperce...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.