Zoek op

dispersie

dispersie zelfst.naamw. de verstrooiing, het uiteenwaaieren optica ontleding van licht in verschillende kleuren, kleurschifting natuurkunde fijne verdeling van een stof in een andere aardrijkskunde verspreide bewoning Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'dispersie' komt voo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dispersie

DISPERSIE

1) Kleurschifting 2) Scheikundige term 3) Verspreiding 4) Verstrooiing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISPERSIE/1

dispersie

verschijnsel dat straling wordt gescheiden in componenten met een verschillende golflengte, voortplantingssnelheid e.d.; meer in het bijzonder: optisch verschijnsel waarbij wit licht door buiging of breking, bv. bij een prisma, wordt gescheiden in zijn samenstellende kleuren
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/dispersie

Dispersie

in verftermen een gelijkmatige verstrooiing van bindmiddeldeeltjes in b.v. water (in waterdispersieverf -muurverf).
Gevonden op http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/26711-schilderen-a-tot-z-in-het-

Dispersie

[dieren] - Dispersie van juvenielen is het uitzwerven, nadat ze zelfstandig zijn geworden. Ze gaan dan op zoek naar een eigen leefgebied. Dit uitzwerven is ongericht in tegenstelling tot de trek, die altijd gericht is. In Noordwest-Europa kan dispersie dus ook noordwaarts gaan, terwijl de trek in de herfst altijd zuidwaarts...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dispersie_(dieren)

Dispersie

[kleurschifting] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dispersie_(kleurschifting)

Dispersie

[mengsel] - Een dispersie is een mengsel waarbij een stof fijn verdeeld is in een andere stof. Voorbeelden zijn colloïden, emulsies, suspensies en rook (zie tabel). Het maken van een dispersie wordt dispergeren genoemd. Hier zien we een gedispergeerde stof (linkse kolom) in een dispersiemiddel: ==Verf== In de verftechnolog...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dispersie_(mengsel)

Dispersie

[natuurkunde] - Onder dispersie wordt in de natuurkunde het verschijnsel verstaan dat de voortplantingssnelheid van een golf afhankelijk is van de frequentie, en dus ook van de golflengte. In de optica wordt dispersie ook wel kleurschifting genoemd. == Optica == Dispersie is vooral bekend in de optica, waar de brekingsindex...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dispersie_(natuurkunde)

dispersie

ruimtelijke spreiding van frequenties (hier over de lengte van het basilaire membraan)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/d.html

dispersie

kleurschifting
Jaar van herkomst: 1900 (WNT anomaal )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Dispersie

kleurschifting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10413

Dispersie

- in verftermen een gelijkmatige verstrooiing van bindmiddeldeeltjes in b.v. water (in waterdispersieverf -muurverf).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10831

dispersie

Def.: menging van grondwater en vervlakking van concentratiegradiënten door diffusie en verschillen in stroomsnelheid in het watervoerend pakket. Toelichting: Dit proces wordt bepaald door de van plaats tot plaats in grootte en richting variërende snelheid van de waterdeeltjes in de poriën (mechanische dispersie) en door moleculair...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Dispersie

Een fenomeen waarbij de optische eigenschappen van een medium variëren met de golflengte van het licht dat op het medium valt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11067

dispersie

kleurschifting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dispersie

dispersie

Substantie van fijn verdeelde vaste-stof-deeltjes in een vloeistof. In tegenstelling tot 'oplossing' waarbij geen vaste-stof-deeltjes meer aanwezig zijn. Voorbeeld van een dispersie zijn de pigmentdeeltjes in een olie (inkt). Voorbeeld van een oplossing is suiker dat in water is opgelost.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/dispersie

dispersie

dispersie:(Lat. dispersio, verstrooiing), dispersievermogen van planten en dieren om zich te verspreiden in de ruimte.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.