Zoek op

dispersie

dispersie zelfst.naamw. de verstrooiing, het uiteenwaaieren optica ontleding van licht in verschillende kleuren, kleurschifting natuurkunde fijne verdeling van een stof in een andere aardrijkskunde verspreide bewoning Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'dispersie' komt voo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dispersie

DISPERSIE

1) Kleurschifting 2) Scheikundige term 3) Verspreiding 4) Verstrooiing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISPERSIE/1

dispersie

verschijnsel dat straling wordt gescheiden in componenten met een verschillende golflengte, voortplantingssnelheid e.d.; meer in het bijzonder: optisch verschijnsel waarbij wit licht door buiging of breking, bv. bij een prisma, wordt gescheiden in zijn samenstellende kleuren
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/dispersie

Dispersie

in verftermen een gelijkmatige verstrooiing van bindmiddeldeeltjes in b.v. water (in waterdispersieverf -muurverf).
Gevonden op http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/26711-schilderen-a-tot-z-in-het-

Dispersie

[dieren] - Dispersie van juvenielen is het uitzwerven, nadat ze zelfstandig zijn geworden. Ze gaan dan op zoek naar een eigen leefgebied. Dit uitzwerven is ongericht in tegenstelling tot de trek, die altijd gericht is. In Noordwest-Europa kan dispersie dus ook noordwaarts gaan, terwijl de trek in de herfst altijd zuidwaarts...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dispersie_(dieren)

Dispersie

[kleurschifting] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dispersie_(kleurschifting)

Dispersie

[mengsel] - Een dispersie is een mengsel waarbij een stof fijn verdeeld is in een andere stof. Voorbeelden zijn colloïden, emulsies, suspensies en rook (zie tabel). Het maken van een dispersie wordt dispergeren genoemd. Hier zien we een gedispergeerde stof (linkse kolom) in een dispersiemiddel: ==Verf== In de verftechnolog...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dispersie_(mengsel)

dispersie

ruimtelijke spreiding van frequenties (hier over de lengte van het basilaire membraan)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/d.html

Dispersie

Het verschijnsel dat signalen met verschillende snelheid over een kabel kunnen lopen.
In een optische kabel met een grote diameter kan het licht zowel rechtdoor als sterk zigzaggend door de kabel gaan. Dat vertegenwoordigt verschillende weglengtes waardoor hoogfrequente signalen wel eens tegenfasig kunnen aankomen.
Bij TOS-link optische ka...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

dispersie

kleurschifting
Jaar van herkomst: 1900 (WNT anomaal )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

dispersie

kleurschifting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dispersie

dispersie

Substantie van fijn verdeelde vaste-stof-deeltjes in een vloeistof. In tegenstelling tot 'oplossing' waarbij geen vaste-stof-deeltjes meer aanwezig zijn. Voorbeeld van een dispersie zijn de pigmentdeeltjes in een olie (inkt). Voorbeeld van een oplossing is suiker dat in water is opgelost.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/dispersie

dispersie

dispersie:(Lat. dispersio, verstrooiing), dispersievermogen van planten en dieren om zich te verspreiden in de ruimte.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.