Zoek op

districtenstelsel

staatsrecht: de gemeente kan door burgemeester en wethouders in stemdistricten worden verdeeld. Voor elk stemdistrict is ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/districtenstelsel

DISTRICTENSTELSEL

1) Kiesstelsel in Engeland 2) Kiessysteem
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISTRICTENSTELSEL/1

Districtenstelsel

In bijvoorbeeld Groot-Brittannië vertegenwoordigt elk parlementslid een bepaald district, waar hij of zij gekozen is. In zo'n districtenstelsel is per district één parlementszetel te vergeven, die toevalt aan de kandidaat met de meeste stemmen. Stemmen op de overige partijen in dat district gaan verloren. Voor kleine partijen is het moeilijk om ...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Districtenstelsel

Een districtenstelsel is een kiessysteem, waarbij één of meer afgevaardigden in een kiesdistrict worden gekozen. Vaak, maar niet altijd, wordt een districtenstelsel gecombineerd met een meerderheidsstelsel, waarbij de kandidaat die in een district de absolute meerderheid (of het meeste aantal stemmen) haalt, verkozen wordt. Dit is een enkelvoudi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Districtenstelsel

districtenstelsel

kiesstelsel waarin per district maar één persoon wordt gekozen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Districtenstelsel

Kiesstelsel waarbij het land is verdeeld in districten die ieder een of meer vertegenwoordigers voor de volksvertegenwoordiging kiezen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Districtenstelsel

In bijvoorbeeld Groot-Brittannië vertegenwoordigt elk parlementslid een bepaald district, waarin hij is gekozen. In zo'n districtenstelsel is in elk district één parlementszetel te vergeven, die toevalt aan de kandidaat met de meeste stemmen. Stemmen op de overige partijen in dat district gaan verloren. Voor kleine partijen is het moeilijk om binnen dit systeem zetels te veroveren. In de meeste landen met een districtenstelsel wordt de politiek dan ook beheerst door twee grote partijen, die afwisselend de meerderheid hebben. Er bestaan ook varianten van het districtenstelsel waarin per district meer dan één zetel wordt verdeeld. Kleinere partijen hebben binnen die variant iets meer kans om in het parlement te komen. Het belangrijkste voordeel van het districtenstelsel is volgens voorstanders dat parlementsleden dichter bij hun kiezers staan. Nederland kende tot 1918 een districtenstelsel. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Districtenstelsel

Kiesstelsel waarbij het land is verdeeld in districten die ieder een of meer vertegenwoordigers voor de volksvertegenwoordiging kiezen. Dit zijn afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andere bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met een beperkte uitloging en een duurzame vaste vorm.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Districtenstelsel

[Maatschappijleer] Kiesstelsel waarbij het land is ingedeeld in kiesdistricten en de partij die in een kiesdistrict de meeste stemmen haalt, alle parlementszetels van dat district krijgt.
Gevonden op https://quizlet.com/115763672/maatschappijleer-moeilijke-woorden-flash-card

districtenstelsel

[Politiek] een land wordt ingedeeld in meerdere districten (bv. Groot-Brittannië en Frankrijk)
Gevonden op https://quizlet.com/12956501/pb-hoofdstuk-2-nederland-een-rechtsstaat-en-de
Geen exacte overeenkomst gevonden.