Zoek op

dividendvrijstelling

algemeen overheid: Vrijstelling van de inkomstenbelasting van een deel van de dividendinkomsten. (Schöndorff c.s.) - Zie ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=dividendvrijstelling

Dividendvrijstelling

De dividendvrijstelling is een vrijstelling in de inkomstenbelasting voor ontvangen dividenden. De dividendvrijstelling bedraagt f 1.000 voor binnenlands dividend. Voor aangewezen participatiemaatschappijen geldt een extra vrijstelling van f 1.000. Tevens geldt een extra dividendvrijstelling voor dividenden genoten in het kader van een premiespaarr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Dividendvrijstelling

heeft betrekking op de inkomstenbelasting. Van binnenlands dividend blijft de eerste ¦ 1000,- belastingvrij. Voor aangewezen participatiemaatschappijen geldt een extra vrijstelling van ¦ 1000,-. Voor gehuwde belastingplichtigen zijn deze vrijstellingen ¦ 2000,-. dividendbelasting, participatiemaatscha...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872
Geen exacte overeenkomst gevonden.