Zoek op

Dubbelroman

Een dubbelroman is een roman met een dubbele plot, ofwel twee verschillende hoofdthema`s waarvan de één niet ondergeschikt is aan de andere. Meestal spelen deze hoofdthema`s zich ook niet op hetzelfde tijdstip en in dezelfde ruimte af en betreffen ze andere groepen personages. Een voorbeeld van een Nederlandse roman met een dergelijke structuu.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbelroman

Dubbelroman

boeken met twee intriges
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

Dubbelroman

roman met 2 thema’s ( hoofd-bijhandelingen )
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334
Geen exacte overeenkomst gevonden.