Zoek op

verzoening

personen- en familierecht: 1) van tafel en bed gescheiden echtgenoten die hun huwelijk repareren door bijv. hun conflicten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verzoening

verzoening

personen- en familierecht: van tafel en bed gescheiden echtgenoten die hun huwelijk repareren. Bijv. door hun conflicten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verzoening

verzoening

de verzoening zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vər'zunɪŋ] Verbuigingen:   verzoening|en (meerv.) keer dat je je met iemand verzoent Voorbeeld:   `We zijn tot verzoening gekomen.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'verzoening' ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verzoening

Verzoening

Verzoening heeft een aantal gerelateerde betekenissen. ==Verzoening in relaties== Verzoening is dat de vriendschap in een relatie hersteld wordt, nadat er een breuk is opgetreden. Deze relatie kan zijn tussen twee of meer personen of tussen andere rechtspersonen, zoals landen; in het laatste geval gaat het vaak gepaard met een vredesverdrag. Voor ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzoening

verzoening

(Ook: conciliatie) Een proces om tot een vergelijk te komen, bijv. tussen werkgevers en werknemers, tussen staten of tussen bevolkingsgroepen. Conciliatie kan de vorm aannemen van informatie-uitwisseling, dialoog, bemiddeling door derden (deze vorm heet arbitrage) of de tussenkomst van een rechter. Het VN-handvest roept op tot conciliatie bij confl...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Verzoening

Zie: verlossing.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694
Geen exacte overeenkomst gevonden.