Zoek op

Dyschezie

Dyschezie of spastisch bekkenbodemsyndroom is een darmstoornis die veroorzaakt wordt door het niet kunnen beheersen van de anale- en bekkenbodemspieren met obstipatie tot gevolg. Bij defecatie moeten de sfincters (kringspieren) die de anus gesloten houden ontspannen worden. Hetzelfde geldt voor de bekkenbodemspieren. Onvoldoende ontspanning leidt ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dyschezie

dyschezie

opstopping van het laatste deel van de dikke darm
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht
Geen exacte overeenkomst gevonden.