Zoek op

estuarium

staatsrecht: riviermonding; kan van belang zijn voor het bepalen van de grens van de territoriale zee. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/estuarium

estuarium

Trechtervormige monding van een rivier, die ontstaat wanneer de kust ter plaatse daalt en de daling sneller gaat dan de afzetting, de sedimentatie, van het aangevoerde materiaal. Door het binnendringen van de vloed wordt de riviermonding wijder en schuurt hij uit. Voorbeelden zijn de Westerschelde, Dollard, Elbe en Theems.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/estuarium

estuarium

estuarium zelfst.naamw. aardrijkskunde door getijdenstromen trechtervormig verwijde riviermond Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'estuarium' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 24 definities op EncycloI....
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/estuarium

ESTUARIUM

1) Breriviermond 2) Door getijdenstromen wijde riviermond 3) Inham 4) Inham met getijdenwerking 5) Monding van een rivier 6) Open riviermond 7) Riviermond 8) Riviermonding 9) Soort riviermonding 10) Trechtermond 11) Trechtervormige riviermonding 12) Water 13) Wijde riviermonding 14) Wijde trechtervormige riviermond
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ESTUARIUM/1

Estuarium

Een trechtervormige riviermond (daar waar de rivier in de zee uitkomt) met een waterbeweging onder invloed van het getij. De belangrijkste kenmerken van een estuarium zijn de mengeling van zoet en zout water en het bestaan van hoog en laag water.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

estuarium

Een trechtervormige riviermond met een waterbeweging onder invloed van het getij.
Gevonden op http://static.digischool.nl/ak/2efase/begrippen/b_landsch.htm

estuarium

Trechtervormige riviermonding, die op diepte wordt gehouden. Door de binnendringende vloedstroom en de terugstromende ebstroom wordt geen sedimentatie materiaal afgezet.
Gevonden op http://static.digischool.nl/ak/2efase/begrippen/b_landsch.htm

estuarium

Trechtervormige riviermonding, die op diepte wordt gehouden. Door de binnendringende vloedstroom en de terugstromende ebstroom wordt geen sedimentatie materiaal afgezet.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

estuarium

Een trechtervormige riviermond met een waterbeweging onder invloed van het getij.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

estuarium

Een trechtervormige riviermond met een waterbeweging onder invloed van het getij.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Estuarium

Een door getijstromen ontstane brede monding van een rivier. Estuaria komen voor in gebieden met een groot niveau verschil tussen eb en vloed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Estuarium

Een estuarium is een vaak min of meer trechtervormige monding van een rivier, die binnen het bereik der getijdestromingen ligt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Estuarium

Door getijdenstromen ontstane wijde, trechtervormige riviermonding. De binnendringende vloedstroom en de terugstromende ebstroom zetten geen sedimenten af. Een ander type riviermonding is de delta die is gevormd door materiaal dat door de rivier zelf aangevoerd is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Estuarium

Trechtervormige riviermonding, .
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

estuarium

a. Een estuarium is een overgangsgebied tussen één of meerdere rivieren en de zee, waar naast de rivierafvoer het getij een meer of minder sterke invloed heeft op de waterbeweging, en zoet en zout water elkaar ontmoeten. Het getij is het belangrijkste fysische proces dat het getijdengebied vorm geeft en in stand houdt.`
Als overgangsgebied is ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10423

Estuarium

Riviermonding, daar waar de rivier in de zee uitkomt. De belangrijkste kenmerken van een estuarium zijn de mengeling van zoet en zout water en het bestaan van hoog en laag water.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Estuarium

overgangsgebied tussen rivier en zee.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10643

Estuarium

Door getijstromen verbrede trechtermond van een rivier.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

estuarium

Def.: een zeewaarts zich verbredende riviermond inclusief het aansluitende zeegebied waarin het getij zijn invloed doet gelden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

estuarium

trechtervormige riviermonding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/estuarium

Estuarium

De plaats waar een rivier uitmondt in een zee of oceaan. Het getij en de stroming van de rivier zorgt ervoor dat het zoete en zoute water gemengd worden. Daarom bestaan estuaria vooral uit brak water.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

estuarium

estuarium:wijde trechtervormige riviermond, waarin eb en vloed zich doen gevoelen.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Estuarium

Een estuarium is een wijde trechtervormige riviermond, die sterk onderhevig is aan eb en vloed.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Estuarium

[Aardrijkskunde] Brede riviermonding uitgeschuurd door eb en vloedstromen
Gevonden op https://quizlet.com/104457068/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.