Zoek op

EEZ

EEZ staat voor Exclusieve Economische Zone. De EEZ is dat deel van de kustwateren waar één bepaald land soevereine rechten en rechtsmacht kan opeisen en uitoefenen. Het doel hiervan is het exclusieve recht verwerven op het exploreren, exploiteren en het behoud en het beheer van levende en niet-levende natuurlijke rijkdommen in deze zone. Voorbeel...
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Eez

[Aardrijkskunde] Exclusieve economische zone
Gevonden op https://quizlet.com/86106664/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.