Zoek op

eigenwoningforfait

algemeen overheid: Bedrag dat bij de bepaling van het belastbaar inkomen van bewoner-eigenaren in aanmerking wordt genomen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=eigenwoningforfait

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een regeling in de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001. Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning in box 1. Het belastingvoordeel dat men per saldo heeft van de eigen woning is daardoor kleiner dan het belastingvoordeel van alle...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigenwoningforfait

eigenwoningforfait

Dit is de fiscale bijtelling die staat voor de huurwaarde van uw eigen woning. Het eigenwoningforfait wordt bepaald uit de WOZ-waarde van de woning. Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u het eigenwoningforfait optellen bij uw inkomen
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Eigenwoningforfait

Het bezit van een eigen woning wordt door de fiscus als een bron van inkomen gezien. Deze inkomsten worden forfaitair belast door middel van het eigenwoningforfait. Afhankelijk van de WOZ waarde van de woning dient een vast bedrag bij het inkomen te worden geteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling die staat voor de huurwaarde van uw eigen woning. Het eigenwoningforfait wordt bepaald uit de WOZ-waarde van de woning. Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet het eigenwoningforfait opgeteld worden bij uw inkomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Eigenwoningforfait

De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning uitgedrukt in het zogenoemde eigenwoningforfait. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden opgeteld. De hoogte van deze fiscale huurwaarde is een bepaald percentage van de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaakbelasting) van de woning. De WOZ-waarde is de waarde van de woni...
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Eigenwoningforfait

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat een eigenaar van een koopwoning in Box I bij het inkomen moet optellen als een soort vergoeding voor het woongenot van die eigen woning.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_e.asp

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is het vroegere huurwaardeforfait. De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning worden uitgedrukt in het zogenoemde eigenwoningforfait. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden opgeteld. De hoogte van deze fiscale huurwaarde is een bepaald percentage van de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaa...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Eigenwoningforfait

Percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Dit is een bedrag dat u bij uw inkomen optelt en waarover u inkomstenbelasting betaalt.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/e.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.