Zoek op

Eindrijm

Eindrijm is rijm op het einde van twee of meer versregels. Dit rijm is erg opvallend. Zelfs als het rijm meerdere regels uit elkaar staat, zoals in omarmend rijm, dan wordt dit nog opgemerkt. ==Kermisrijm== Veel hedendaagse dichters schuwen het gebruik van eindrijm, maar maken veelvuldig gebruik van binnen- of middenrijm. Als het al rijmt moet het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindrijm

eindrijm

Term uit de prosodie voor die vorm van rijm waarbij het eind van een versregel fungeert als rijmvrager of rijmgever. Gedurend...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

eindrijm

rijm (volrijm of halfrijm) aan het eind van de versregels.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Eindrijm

Rijm aan het eind van de regel. Rijm door de eindklanken gevormd. Gedicht op voorgeschreven eindklanken.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/37_Eindrijm.html

Eindrijm

[Literatuur] Het gelijk zijn van de beklemtoonde klinker plus een of meer medeklinkers aan het einde van een versregel.
Gevonden op https://quizlet.com/22086035/begrippenlijst-literatuur-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.