Zoek op

elegie

Treurdicht of klaagzang, een genre van de lyriek waaraan onder meer Ovidius , Shelley en Rilke hebben bijgedragen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/literatuur-internationaal/elegie

elegie

de elegie zelfst.naamw. (v.) Afbreekpatroon:   e - le 'gie Herkomst:   «Frans Verbuigingen:   elegieën (meerv.) weemoedig dichtstuk; treurlied muziek Voorbeeld:   `Vroeger verstond met onder 'elegie' een kort melancholisch gedicht, tegenwoordig...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/elegie

ELEGIE

1) Dichtsoort 2) Dichtstuk 3) Droefgeestige muziek 4) Droevige muziek 5) Een lyrisch dichtsoort 6) Een lyrische dichtsoort 7) Gedicht 8) Gedicht waarin een dode beklaagd wordt 9) Idylle 10) Iyrisch dichtwerk 11) Klaagdicht 12) Klaaglied 13) Klaagzang 14) Lamentatie 15) Loflied 16) Lyrisch dichtgenre 17) Lyrisch dichtstuk 18) Lyrisch dichtwerk 19) L...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ELEGIE/1

Elegie

treurgedicht, klaagzang.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Elegie

Een klaaglied, waarin de dichter een klacht vertolkt over het leed dat hem heeft getroffen. In klassiek Griekenland werd de elegie in disticha-vorm geschreven De naam is waarschijnlijk afkomstig van het Griekse woord elegos voor riet of fluit, aangezien de oudste elegieën werden begeleid met een fluit In de 8e eeuw v.G.T werd de elegie in Ionische...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_e.htm

Elegie

[Hanson] - Elegie in memoriam of Sergei Koussevitzky (opus 39?) is een compositie van Howard Hanson. In dit werk voor orkest herdacht Hanson de grootse dirigent, maar ook promotor van nieuwe Amerikaanse muziek, na diens overlijden in juni 1951. Hanson zelf kreeg gedurende zijn loopbaan tweemaal het verzoek van Koussevitzky ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Elegie_(Hanson)

Elegie

[literair werk] - Het begrip elegie heeft een betekenisontwikkeling ondergaan van “kort gedicht” via “meditatief, melancholisch gedicht” tot “klaagzang”. Deze ontwikkeling is niet volstrekt chronologisch. De klaagzangen zijn al ten minste vanaf de middeleeuwen bekend, en kunnen als “elegieën” in de moderne ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Elegie_(literair_werk)

Elegie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), treurdicht, klaaglied.
*...GISCH, [bijvoegelijk naamwoord] treurend, klagend, weemoedig.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Elegie

Let op: Spelling van 1858 Gr., een weemoedig gedicht, treur- of klaagdicht. Elegisch, weemoedig, treurig, klagend
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

elegie

klaaglied; het hoofdmotief van de meeste klaagliederen is de dood of het einde van de vreugde der liefde. Bekende elegieën zijn Vondels Kinder-lyck (n.a.v. de dood van zijn zoontje) en het middeleeuwse Egidius-lied. Een 20ste-eeuwer die een aantal elegieën schreef is J.C. Bloem.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Elegie

klaagzang n.a.v. het verlies van een geliefd persoon
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

Elegie

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) treurgedicht, klaagzang.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

elegie

treurdicht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/elegie

Elegie

Treurzang waarin de droefenis breed wordt uitgemeten
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Elegie

lyrisch dichtstuk waarin de aangename herinnering aan hetgeen men vroeger bezat, afwisselt met treurigheid om het verlies ervan
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/163_Elegie.html

Elegie

[Literatuur] (Klaagzang) Een genre van de Lyriek. Een gedicht waarin gevoelens van verdriet en wanhoop worden verbeeld. (Poëzie)
Gevonden op https://quizlet.com/107449200/literatuur-begrippen-hoofdstuk-9-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.