Zoek op

Handelingsonbekwaam

Iemand die door de rechter is beoordeeld op het niet zelfstandig, of met enige hulp, beslissingen kunnen nemen die grote invloed hebben op het eigen leven. Iemand kan ook tijdelijk handelingsonbekwaam worden beoordeeld door de rechter wanneer iemand persoonlijk failliet gaat. Op dat moment neemt een bewindvoerder alle financiële zaken over. Deze b...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Handelingsonbekwaam

Het missen van de bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van zorghandelingen. Verwante term: wilsonbekwaam.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.