Zoek op

elektriciteitsnet

elektriciteitsnet zelfst.naamw. netwerk van leidingen en kabels waardoor de elektriciteit wordt gedistribueerd Bron: Wikiwoordenboek - elektriciteitsnet. SpellingCorrect gespeld: 'elektriciteitsnet' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/elektriciteitsnet

ELEKTRICITEITSNET

1) Hoogspanningsnet 2) Lichtnet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ELEKTRICITEITSNET/1

Elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnet is het stelsel van elektrische leidingen dat wordt gebruikt om elektriciteit te transporteren van de elektriciteitscentrales naar de eindgebruikers (consumenten en bedrijven), en tussen centrales onderling. Het net is onder te verdelen in: Soms worden de leidingen tussen de grotere onderstations en de transformatorhuisjes apa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitsnet

elektriciteitsnet

Een netwerk van bovengrondse verbindingen, ondergrondse kabels, transformatoren en schakel- en verdeelstations en verdere hulpmiddelen waarover elektriciteit wordt getransporteerd. Het elektriciteitsnet is onder te verdelen in een hoofdtransportnet (TenneT) met spanningen van 380.000 Volt en 220.000 Volt (380-220 kV), een transportnet met spanninge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614
Geen exacte overeenkomst gevonden.