Zoek op

Elephantiasis

Let op: Spelling van 1914 Deze naam wordt gebezigd voor twee verschillende ziekten, die in werkelijkheid niets met elkaar te maken hebben, n.l. voor de lepra of melaatschheid (E. Graecorum) en voor een ziekte die veroorzaakt wordt door een in het bloed woekerenden draadworm (Filaria sanguinis hominis of F. Bancrofti) welke ziekte E. Arabum g...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Elephantiasis

Let op: Spelling van 1858 boosaardige, vuile uitslag, soort van schurft
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Elephantiasis

De meest bekende oorzaak is filariasis, een parasitaire infectie met kleine wormen (Brugia Malayi). Deze huizen in de lymfevaten en wekken een ontstekingsreactie op. Door deze ontsteking raken de lymfebanen zo beschadigd dat de lymfe niet goed meer wordt afgevoerd, zodat lymfoedeem ontstaat. Langbestaand lymfoedeem leidt tot verdikking van de huids...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.