Zoek op

ENJAMBEMENT

1) Doorlopende versregel 2) Het doorlopen van een zin op de volgende versregel 3) Het overlopen van de ene versregel in de andere
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ENJAMBEMENT/1

Enjambement

Het verschijnsel bij stroferijm, waarbij een zin te lang is voor één versregel en daardoor doorloopt over de volgende regel(s) Zinsdelen die syntactisch bij elkaar horen worden dus gescheiden Ook oversprong genoemd.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_e.htm

Enjambement

Enjambement is het doorlopen van een zin over twee (of eventueel meer) versregels. De mogelijke redenen om dit te doen zijn onder andere: 1. Het creëren van ongebruikelijk rijm. 2. Het nadrukkelijker maken van rijm. 3. Het minder nadrukkelijk maken van rijm. 4. Omwille van het metrum en-of het ritme. 5. Een zin kan door een enjambement niet allee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Enjambement

enjambement

overloop van versregels
Jaar van herkomst: 1824 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Enjambement

Let op: Spelling van 1858 het overstappen, overbrengen van den zin van een vers in het volgende vers
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

enjambement

het ontbreken van een 'rustmoment' aan het eind van een versregel. Een enjambement ontstaat doordat de syntactische vorm niet overeenkomst met de versopbouw. Het wordt vaak gebruikt als vorm van rijmverdoezeling.
Allen ontvallen ons. Alles ontneemt
het leven. 't Liefste, onvoorzien, vervreemdt.
(Anthonie Donker: 'De eenige')
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Enjambement

door een zin op een vreemde plaats af te breken, nadruk leggen op een woord
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

enjambement

het overspringen van de ene op de andere versregel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/enjambement

Enjambement

Er is sprake van 'enjambement' bij gedichten als het einde van de versregel niet samenvalt met de natuurlijke pauze in de zin. Bij het lezen kan je niet je zoals in proza zonder pauze de zin doorlezen maar de versmelodie vergt een soort 'pauze'. Deze 'pauze' bewerkstelligt men door het éven aanhouden van het laatste woord van de regel: men laat de...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/177_Enjambement.html

Enjambement

[Literatuur] Het afbreken van een verkregen op een onnatuurlijke plaats
Gevonden op https://quizlet.com/112741763/begrippen-poezie-literatuur-flash-cards/

enjambement

[Nederlands] het einde van een vers en het begin van het volgende vers horen samen
Gevonden op https://quizlet.com/86107140/nederlands-flash-cards/

enjambement

het ontbreken van een ‘rustmoment’ aan het eind van een versregel. Een enjambement ontstaat doordat de syntactische vorm niet overeenkomst met de versopbouw. Het wordt vaak gebruikt als vorm van rijmverdoezeling.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.