Zoek op

pensioen

pensioenrecht: ouderdomsinkomen voor de tijd dat een persoon niet meer werkt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/pensioen

pensioen

het pensioen zelfst.naamw.Uitspraak:   [pɛnˈʃun] Verbuigingen:   pensioen|en (meerv.) inkomen uit een gespaard bedrag Voorbeelden:   `ouderdomspensioen`, `weduwepensioen`met pensioen gaan  (vanwege je hoge leeftijd ophouden met werken en pensioen o...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/pensioen

Pensioen

Iemand ontvangt pensioen als gevolg van ouderdom, overlijden van een partner of arbeidsongeschiktheid. Pensioen is daarmee de verzamelnaam voor een uitkering die als vervanging dient voor het eerder verkregen inkomen. Een pensioenuitkering wordt in de meeste gevallen maandelijks uitgekeerd. De uitkering stopt automatisch als iemand overlijdt. Ouder...
Gevonden op https://www.finler.nl/pensioen/

PENSIOEN

1) Afvloeiing van personeel 2) Ambtsrust 3) Bepaalde uitkering 4) Einde van een loopbaan 5) Gagement 6) Inkomstenverzekering 7) Jaargeld 8) Jaarinkomen 9) Jaarwedde 10) Opruststelling 11) Oudedagsvoorziening 12) Ouderdomsuitkering 13) Periodieke uitkering 14) Rente 15) Rustgeld 16) Sociale voorziening 17) Uitkering 18) Uitkering na het werken 19) U...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PENSIOEN/1

Pensioen

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd (ouderdomspensioen) of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidspensioen, invaliditeitspensioen). Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen (nabestaandenpensioen) deel uit van een pensioenregeling. Daarnaast kunn...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioen

Pensioen

Een periodieke en gelijkmatige uitkering ter vervanging van of in aanvulling op inkomen uit arbeid die ingaat wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd, het overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Voorbeelden van pensioen zijn ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=553

Pensioen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), jaarwedde, wedde; jaargeld; - krijgen, op - gesteld worden.
~FONDS, o. (-en), gelden (ook stichting) waaruit pensioenen betaald worden.
~REGLEMENT, o. (-en),
~WET, v. (-ten), bepalingen betreffende het toekennen van pensioen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

Pensioen

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Pensioen``] Een jaargeld, hetwelk aan officieren en soldaten, die wegens ouderdom of ongeschiktheid niet meer kunnen dienen, wordt uitbetaald. De pensioenen zijn natuurlijk niet ouder dan de staande legers (zie Invalide); hun bedrag vermeerdert met den rang en den diensttijd van den gepensionneer...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0017.htm

pensioen

uitkering na volbrachte diensttijd
Jaar van herkomst: 1716 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Pensioen

Let op: Spelling van 1858 pension, Fr., jaargeld, genadewedde; kostgeld; pacht; ook kost- of opvoedingshuis (Pensionaat). Pensionaris, voormaals eerste staatsraad van eene provincie in Nederland. Raadpensionaris, voorheen de eerste staatsminister der Algemeene Staten of der zeven Vereenigde Provinciën;...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Pensioen

Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke (meestal maandelijke) uitkeringen die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Als je een baan hebt bouw je pensioen op. De uitbetaling van het pensioen eindigt wanneer je overlijdt. Zie ook: levenslang ouderdomspensioen Levenslang ouderdomspensioen is het...
Gevonden op http://www.echtscheiding-wijzer.nl/woordenboek/pensioen.html

Pensioen

Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Gemeenschappelijk kenmerk is, dat de uitbetaling van het pensioen in elk geval eindigt zodra de rechthebbende is overleden en dat de opbouw ervan plaatsvindt in verband met het verrichten van arbeid.
Pensioen is een regeling waarbij de werkgever ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Pensioen

Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het vroegere salaris vervangen ingeval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. De pensioenuitbetaling stopt als de rechthebbende komt te overlijden. Pensioen vloeit voort uit de verhouding werkgever- werknemer en is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Pensioen

Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen (meestal maandelijks), die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Gemeenschappelijk kenmerk is dat de uitbetaling van het pensioen in elk geval eindigt zodra de rechthebbende is overleden en dat de opbouw ervan plaatsvindt in verband met het verrichten van ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Pensioen

Een in de Pensioenwet gedefinieerd begrip: ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen zoals tussen werkgever en werknemer overeengekomen. In meer algemene zit is pensioen een verzamelnaam voor inkomensvervangende periodieke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden. De gemeenschappeli...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

pensioen

oudedagsvoorziening (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pensioen

Pensioen

Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het vroegere salaris vervangen ingeval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/pensioen

Pensioen

Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_p.asp

pensioen

geld dat iemand regelmatig krijgt, als hij opgehouden is met werken vb: naast zijn AOW heeft opa nog een pensioen van Hoogovens
met pensioen gaan [stoppen met werken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=pensioen

Pensioen

Een in de Pensioenwet gedefinieerd begrip: ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen zoals tussen werkgever en werknemer overeengekomen. In meer algemene zit is pensioen een verzamelnaam voor inkomensvervangende periodieke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Pensioen

De AOW verschaft een basispensioen van 70% van het minimumloon. Daarenboven ontvangen vele pensioengerechtigden een aanvullend pensioen. De verplichting tot het opbouwen van een pensioen vloeit meestal voort uit de CAO.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

pensioen

Periodieke uitkering die iemand ontvangt na ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of die de weduwe/weduwnaar van iemand ontvangt, wanneer gedurende de werkzame periode pensioenpremie is betaald. Pensioenen worden meestal door pensioenfondsen uitgekeerd. In een eindloonstelsel wordt de hoogte van het pensioen sterk beïnvlo...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/pensioen
Geen exacte overeenkomst gevonden.