Zoek op

Ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige is een persoon die door gerijpte en doorleefde ervaring van tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid in staat is om de kennis die niet door studie of onderwijs maar door deze ervaring is opgedaan - de zogeheten ervaringsdeskundigheid - te benutten. De ervaringsdeskundige benut deze kennis door soortgeli...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundige

Iemand die cliëntervaring heeft in de zorg, deze ervaring heeft omgezet in ervaringskennis en in staat is om deze kennis ook professioneel in te zetten en over te dragen op anderen. De inbreng van ervaringsdeskundigheid wordt gezien als een belangrijk instrument voor het realiseren van vraagsturing of vraaggerichtheid vanuit cliëntenperspectief. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.