Zoek op

Etmaalwaarde

De Etmaalwaarde is een getal om de geluidsbelasting uit te drukken. De etmaalwaarde werd in de Nederlandse geluidswetgeving voor het omgevingslawaai gebruikt sinds ongeveer 1986. Vanaf 2004 werd de etmaalwaarde vervangen door de Lden. De etmaalwaarde is als gedefinieerd als de hoogste waarde van: Voor wegverkeer heeft men een uitzondering gemaakt....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Etmaalwaarde