Zoek op

Europeanisering

Het overbrengen van Europese normen, gewoontes en technieken naar een Derde Wereldland. Vaak gaat dit ten koste van de plaatselijke cultuur, gewoontes, enz.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Europeanisering

Verspreiding van de Europese versie van het christendom over de pas ontstane kolonieën in de 16e eeuw en later. Dit functioneerde als legitimatie van de activiteiten in die kolonie, die meestal gericht waren op zelfverrijking en uitbuiting. Men zei: Dit zijn heidenen, zij moeten bekeerd worden. Uit naam van christendom werd dus een grootscheeps sy...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068
Geen exacte overeenkomst gevonden.