Zoek op

evenwicht

algemeen markten en prijzen: In de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=evenwicht

evenwicht

het evenwicht zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈevə(n)wɪxt] 1) toestand waarbij het gewicht zo is verdeeld dat iets of iemand niet valt Voorbeeld:   `je evenwicht houden` 2) toestand van rust en harmonie Voorbeelden:   `het evenwicht bewar...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/evenwicht

evenwicht

De toestand waarbij de verschillende invloeden die op een systeem werken elkaar compenseren. In de mechanica is een systeem in evenwicht wanneer de resultante (som) van de krachten die erop werken nul is. Het systeem is dan in rust. Zie ook chemisch evenwicht.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

EVENWICHT

1) Balans 2) Equilibre 3) Gelijke verdeling van gewicht 4) Harmonie 5) Naar verhouding een grievende omschrijving 6) Stabiele toestand 7) Stabiliteit 8) Wip
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EVENWICHT/1

Evenwicht

Evenwicht beschrijft een situatie waarin zonder verstoring geen verandering zal plaatsvinden. Dit kan zowel een maatschappelijke, psychologische, economische alsook een natuur- of scheikundige betekenis hebben. == Economie == In de economie wordt gesproken over een evenwicht, wanneer vraag en aanbod in balans zijn. De vraag van producten of dienst...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwicht

evenwicht

•een toestand waarin de alle werkzame krachten elkaar tenietdoen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/evenwicht

evenwicht

toestand van rust door gelijk gewicht aan weerszijden van de balans
Jaar van herkomst: 1642 (WNT waag I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

evenwicht

Term uit de reactiekinetiek die de situatie beschrijft waarbij er precies evenveel moleculen ontstaan als verdwijnen. Ofwel de situatie als de heengaande en teruggaande reactiesnelheid hetzelfde is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

Evenwicht

Balans.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

evenwicht

toestand van gelijke balans, van rust (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/evenwicht

Evenwicht

Evenwicht. Voor onze oriëntatie in de wereld om ons heen, is het horen ongeveer even belangrijk als het zien. Bij communicatie door middel van taal speelt het oor een bijzondere rol. Het oor is bijzonder gevoelig voor geluidsfrequenties in het spraakbereik. Door het gehoororgaan worden bepaalde luchttrillingen waargenomen. De van een lichaam uitga...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/zintuigen/evenwicht

evenwicht

toestand waarin alles aan alle kanten even zwaar is vb: toen ik een duw kreeg, verloor ik mijn evenwicht Synoniem: balans
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=evenwicht

Evenwicht

[Nederlands] Kalmte, standvastigheid
Gevonden op https://quizlet.com/7905397/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.