Zoek op

excentriciteit

excentriciteit zelfst.naamw. neiging om zich (volgens algemeen aanvaarde normen) op opvallende of grillige wijze te gedragen wiskunde ligging buiten het middelpunt Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'excentriciteit' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalun...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/excentriciteit

EXCENTRICITEIT

1) Buitenissigheid 2) Buitensporigheid 3) Ongewone manier van zich gedragen 4) Ongewoonheid 5) Uitmiddelpuntigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXCENTRICITEIT/1

excentriciteit

De excentriciteit van een ellips, zoals bijvoorbeeld een planeetbaan, is de grootheid die aangeeft in hoeverre de ellips afwijkt van een cirkel. Een cirkel heeft een excentriciteit gelijk aan nul. Hoe langgerekter (meer afgeplat) een ellips is, des te dichter ligt de excentriciteit bij één De excentriciteiten van de plan...
Gevonden op http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html

Excentriciteit

[astronomie] - ==Voorbeelden== De excentriciteit van de omloopbaan van de Aarde is tegenwoordig bijvoorbeeld 0,0167. Andere waarden: Mercurius 0,2056, de Maan 0,0554. Bij het verticaal omhoog gooien of schieten van een voorwerp, al of niet zo hard dat het niet meer terug komt, en bij het verticaal omlaag laten vallen of sch...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Excentriciteit_(astronomie)

Excentriciteit

[gedrag] - Iemand wordt excentriek genoemd als hij gedrag vertoont dat door de communis opinio (publieke opinie) als ongewoon, vreemd, abnormaal of onbehoorlijk wordt beschouwd. Het is moeilijk een exacte definitie hiervan te geven, aangezien de algemene norm per land, tijdperk, trend of cultuur drastisch kan verschillen. E...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Excentriciteit_(gedrag)

excentriciteit

Mate voor de afwijking van een baan ten opzichte van een cirkelbaan. Een waarde van 0 betekent precies een cirkelbaan. Voor een ellips is de excentriciteit de waarde van de korte as minus de waarde van de lange as gedeeld door de som van beide assen, een waarde tussen 0 en 1 dus: hoe dichter bij 1 hoe meer elliptisch. Een parabolische baan heeft wa...
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Excentriciteit

De mate waarin de baan van een hemellichaam afwijkt van een perfecte cirkel (excentriciteit = 0). Iedere elliptische baan bezit twee brandpunten en heeft daarom per definitie een excentriciteit die groter is dan 0, maar kleiner dan 1 (van licht naar extreem elliptisch). Een niet-gesloten parabolische baan heeft een excentriciteit van exact 1, terw....
Gevonden op http://www.astronova.nl/e.html

Excentriciteit

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), afwijking van het middelpunt; [figuurlijk] dweeperij, eigenzinnigheid; de -en (eigenaardige manieren of handelingen) eens Engelschmans.
*...TRIEK,
*...THISCH, [bijvoegelijk naamwoord] uitmiddelpuntig, van de baan afwijkende; [figuurlijk] dweepend, overspannen.
*...TRIEK, v. (-en), toe...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Excentriciteit

Let op: Spelling van 1858 afwijking van het middelpunt; overspanning. Excentrisch, uitmiddelpuntig; (fig.) ongewoon, overspannen; het tegendeel van het concentrisch
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Excentriciteit

[Aardrijkskunde] De ellipsvormige baan van de aarde om de zon
Gevonden op https://quizlet.com/123541358/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.