Zoek op

ellips

de ellips zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ɛˈlɪps] Verbuigingen:   ellips|en (meerv.) uitgerekte cirkel Synoniem:   ovaal © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'ellips' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ellips

ELLIPS

1) Een van de kegelsneden 2) Eirond 3) Eivorm 4) Eivormig 5) Eivormige baan 6) Figuur 7) Geometrisch figuur 8) Geometrische figuur 9) Kegelsnede 10) Langwerpig gesloten kromme lijn 11) Langwerpig rond 12) Meetkundig figuur 13) Meetkundige figuur 14) Meetkundige term 15) Onvolledige zin 16) Ovaal 17) Ovale cirkel 18) Ovale kegelsnede 19) Retorische ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ELLIPS/1

ellips

gesloten vlakke kromme waarvan voor ieder punt de som van de afstanden tot twee erbinnen gelegen vaste punten, de brandpunten, gelijk is
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/ellips

ellips

Een ellips is een afgeplatte cirkel, met twee brandpunten. De planeten draaien in elliptische banen om de Zon, waarbij de Zon in een van de brandpunten staat. Ook de Maan draait in een elliptische baan om de Aarde. Het gevolg hiervan is dat de Maan soms dichter bij de Aarde staat en soms verder weg, waardoor de apsiden ontstaan. Hetze...
Gevonden op http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html

Ellips

De weglating van één of meer woorden in een zin Deze retorische figuur is alleen dan correct wanneer de toehoorders zonder moeite de ontbrekende woorden kunnen invullen vanuit de context Zie detractie en syllepsis. Een niet-afgemaakte gedachte van de spreker, aangegeven door een gedachtestreep in de tekst; weglating; uitlating Ook reticentie geno...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_e.htm

ellips

• [wiskunde] is een twee-dimensionale figuur die wordt gevormd door alle punten waarvoor de som van de afstanden tot twee gekozen punten, een vaste waarde heeft. • [stijlfiguur] een stijlfiguur waarbij een lopende zin wordt afgebroken, die echter door de toehoorder (lezer) gemakkelijk kan worden afgemaakt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ellips

Ellips

Een ellips (of: onvolledige zin) is een zin waarin of het onderwerp, of de persoonsvorm, of beide ontbreken en die geen beknopte bijzin, zin in de gebiedende wijs of een samengetrokken zin is. Voorbeelden van elliptische zinnen:
Gevonden op http://taaladvies.net/

Ellips

symbool van het hoogste bewustzijn. Een ellips heeft 2 brandpunten (zie kaart XXI in de tarot): we hebben inzicht gekregen in de dualiteit.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

ellips

Uitgerekte cirkel. De mate van uitrekking wordt aangegeven met de excentriciteit.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Ellips

Een soort ovaal. Veel hemellichamen, waaronder de planeten, draaien niet in perfecte cirkels om de zon, maar - zoals Johannes Kepler stelde in zijn †˜Eerste wet van Kepler' - eerder in licht elliptische banen. Een ellips heeft altijd twee foci (brandpunten). In het zonnestelsel bevindt de zon zich altijd in één van de brandpunten van een plane...
Gevonden op http://www.astronova.nl/e.html

ellips

Stijlfiguur waarbij een vanzelfsprekend woord wordt weggelaten zodat een onvolledige zin ontstaat. De weggelaten delen kunnen gemakkelijk aan de hand van situatie en context gereconstrueerd worden. Met name in poëzie komt men vaak elliptische zinnen tegen:
 Achttien jaren [is hij], [hij heeft] rode konen;
 `t E...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

ellips

ovaal
Jaar van herkomst: 1749 (WNT weg I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ellips

Let op: Spelling van 1858 ellipsis, de uit- of weglating (van letters en woorden); een langwerpig rond, eene der 3 kegelsneden. Elliptisch, uit- of weglatend; langwerpig rond
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ellips

I. weglating, met name van een woord of woorden in een zin.
Wij natuurlijk meteen op weg!
(persoonsvorm is weggelaten)
II. In een verhaal is een ellips een tijdsprong (in feite ook een weglating: er wordt tijd overgeslagen)
De oude Saab kreunde en zuchtte en de verwarming verdomde het bijna helemaal. Voor mijn huis maakte ik Judith wakk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

ellips

een stijlfiguur: een zin zonder onderwerp en persoonsvorm, vaak geplaatst aan het begin van een tekst. Meestal geeft de ellips kort en bondig de plaats en-of sfeer van de handeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

ellips

kegelsnede (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ellips1

ellips

cirkel die aan twee kanten is afgeplat vb: een ei heeft de vorm van een ellips Synoniem: ovaal
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ellips

Ellips

het weglaten van een vanzelfsprekend woord, waarbij een onvolledige zin ontstaat: b.v.: hij blij!
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/217_Ellips.html

Ellips

Een ellips is een wiskundige figuur die de vorm heeft van een afgeplatte cirkel. Je kunt zelf een mooie ellips tekenen door een stukje touw te nemen, de uiteinden aan elkaar te knopen en het touwtje nu losjes om twee vast geprikte punaises te leggen. Vervolgens neem je een potlood waarmee je het draadje strak probeert te trekken. Als je zo helemaal...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/ellips.html

Ellips

[Literatuur] Weglating van een zinselement, woord of woorddeel
Gevonden op https://quizlet.com/22086035/begrippenlijst-literatuur-flash-cards/

ellips

Verzameling punten in een plat vlak die wordt beschreven door een bewegend punt waarbij de som van de afstanden van twee vaste punten (de brandpunten) tot elk zo'n punt constant blijft. Als de brandpunten samenvallen, wordt de ellips een cirkel. Een ellips is een kegelsnede. De planeten bewegen in ellipsbanen rond de zon. Kometen beschrijven vaak e...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/ellips

ellips

I. weglating, met name van een woord of woorden in een zin.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.