Zoek op

Fifo

De aanduiding fifo is een afkorting van het Engelse first in - first out (dat wat er het eerst in komt, gaat er ook weer het eerst uit). Het fifo-principe wordt gebruikt als een schappenvulsysteem voor producten die onderhevig zijn aan bederf of verandering. Bij het vullen van een winkelschap volgens het fifo-systeem worden de nieuwe artikelen ach...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fifo

Fifo

[financieel] - Fifo staat voor het Engelse: first in - first out (Het eerste dat er in komt, gaat er ook als eerste uit). ==Toepassing== Het Fifo principe wordt toegepast in de financiële administratie van een bedrijf. Het wordt gebruikt voor het bepalen van de waarde van de voorraad. Het toewijzen van kosten aan een verko...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fifo_(financieel)

FIFO

engels: First In First Out.
Een type digitale geheugen(chip), waarbij de informatie uitgelezen wordt in dezelfde volgorde als waarin het er in gezet is. Er kan echter een tijdsverschil zijn tussen het uitlezen en het beschrijven. Gemiddeld moet er even snel geschreven worden als gelezen. Maar tijdelijk kunnen de lees- en schrijfsnelheden uitee...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

FIFO

First In First Out
Principe van een datastructuur die wachtrij wordt genoemd. Zie ook LIFO.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Fifo

First in first out; het eerst aangekomen product verlaat het magazijn ook weer als eerste.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Fifo

First in first out; het eerst aangekomen product verlaat het magazijn ook weer als eerste.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

FIFO

FIFO is een afkorting van First In First Out (eerst in eerst uit) en is een methode waarbij de goederen die het eerst zijn binnengekomen weer als eerste worden verstuurd. Deze methode wordt gebruikt bij producten die kunnen verouderen of die aan versiebeheer onderhevig zijn zoals mobiele telefoons en autobanden. Bij voorraadhoudende bedrijven kan h...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/FIFO

FIFO

FIFO betekent first in, first out. Het houdt in de effectenhandel in dat de orders van gelijke prijs die het eerst ingebracht zijn ook het eerst uitgevoerd worden.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/fifo

FIFO

First in, First out, Systeem waarbij gegevens verwerkt worden in volgorde van binnenkomst. Tegengestelde van LIFO
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

FIFO

(Anglicisme): `First In First Out`. Een methode van voorraadregistratie waarbij de goederen waarvoor als eerste een factuur is ontvangen ook als eerste in de boeken komen te staan bij verkoop. Dit kan leiden tot verschillen tussen de economische voorraad en de technische voorraad, omdat vaak toch de exemplaren die het laatst binnengekomen zijn voor...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.