Zoek op

conclusie

gerechtelijk recht: gerechtelijke stukken waarin partijen (normaal via hun advocaten) stelling innemen over het geschil ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=conclusie

conclusie

burgerlijk procesrecht: een in bepaalde vorm opgesteld processtuk van een der partijen in een gerechtelijke, civiele procedure. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conclusie

conclusie

cassatie: advies van het Openbaar Ministerie (procureur-generaal of advocaat-generaal) aan de Hoge Raad gedurende de behandeling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conclusie

conclusie

de conclusie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔŋˈklyzi] Verbuigingen:   conclusie|s (meerv.) besluit na onderzoek of goed nadenken Voorbeeld:   `Ik kom tot de conclusie dat ons plan niet goed is.`Synoniem:   slotsom een conclusie trekken uit&nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/conclusie

CONCLUSIE

1) Afleiding 2) Beslissing 3) Besluit 4) Bevinding 5) Deductie 6) Deel van een syllogisme 7) Eindoordeel 8) Eindsom 9) Gevolgtrekking 10) Mening 11) Onderdeel van een syllogisme (sluitrede) 12) Rechtsstrijd 13) Resolutie 14) Slotbeschouwing 15) Slotsom 16) Uitkomst 17) Uitkomst van een redenering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONCLUSIE/1

Conclusie

Een conclusie is een besluit waarin het voorgaande samenkomt. In een betoog, een essay of wetenschappelijke literatuur wordt meestal besloten met een conclusie waarin het voorgaande kernachtig wordt samengevat, de verschillende argumenten tegen elkaar worden afgewogen en tot een uiteindelijk standpunt wordt gekomen. In de logica heeft een conclusi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conclusie

conclusie

•besluit, gevolgtrekking, bevinding. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/conclusie

Conclusie

Algemeen: advies van het openbaar ministerie (procureur-generaal of advocaat-generaal) aan de Hoge Raad gedurende de behandeling van een cassatie(beroep).
In het burgerlijk recht: schriftelijk processtuk bij behandeling van een zaak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

conclusie

Uiteindelijk besluit of oordeel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Conclusie

1. (c) Elk der beweringen en vertogen van de (vertegenwoordigers van de) partijen in een burgerlijk proces. Zie Conclusie van eis, Conclusie van antwoord, Conclusie van Repliek en Conclusie van dupliek. 2. (s) De door het openbaar ministerie geformuleerde eis. 3. Civiele conclusie van het openbaar ministerie omtrent de beslissing bij de cassatie-pr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

conclusie

gevolgtrekking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/conclusie

conclusie

wat je eruit opmaakt vb: welke conclusie trek je hieruit?
hij kwam tot de conclusie dat ze gek was [hij besloot dat ze gek was]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=conclusie

conclusie

[Wiskunde] wat je kan opmaken uit een onderzoek
Gevonden op https://quizlet.com/116868519/schooltaalwoorden-wiskunde-flash-cards/

conclusie

[Politiek] het besluit, het eindoordeel
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.