Zoek op

factuur

financiële zaken consumenten en producenten: schriftelijke rekening of nota voor de geleverde zaken of verrichte dienst ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=factuur

factuur

incasso: schriftelijke rekening of nota voor de geleverde zaken of verrichte diensten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=factuur

factuur

incasso: schriftelijke rekening of nota voor de geleverde zaken of verrichte diensten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/factuur

factuur

de factuur zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [fɑkˈtyr] Verbuigingen:   fac|turen (meerv.) papier waarop staat hoeveel, waarvoor en aan wie je iets moet betalen Synoniem:   rekening © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'factuur' kom...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/factuur

FACTUUR

1) Betaalbewijs 2) Bouw 3) Handelsterm 4) Leveringslijst 5) Lijst van geleverde goederen 6) Nota 7) Rekening
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FACTUUR/1

Factuur

Rekening voor geleverde goederen of diensten, waarop tenminste wordt vermeld: naam en adres van de leverancier en de afnemer, datum en volgnummer van de factuur, datum en omschrijving van de geleverde diensten, goederen of producten, prijs exclusief BTW en bedrag van de BTW. Tevens dient de factuur het BTW-nummer te bevatten.
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10810-belasting-begrippen-ondernemers

Factuur

Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft. Een creditnota is het tegengestelde van een factuur. Het Koninklijk besluit nr. 1, art. 5 (van 29 december 1992) stelt vast wat er ten minste in een factuur moet staan. Indien er een element ontbreekt is de factuur ongeldig. ==Factuurkop== De fac...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Factuur

factuur

•document met een beschrijving van goederen die een bedrijf (aan een ander bedrijf) geleverd heeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/factuur

factuur

rekening voor geleverde goederen
Jaar van herkomst: 1600 (De Jonge I, 238 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Factuur

overzicht van geleverde goederen vaak met bijbehorende prijzen en datum van levering, met het verzoek aan de opdrachtgever overeenkomstig de betalingscondities te betalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

factuur

Lijst van geleverde goederen of diensten, bijbehorende prijzen en het totaal verschuldigde bedrag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Factuur

Een factuur is een lijst waarop een overzicht staat van de geleverde goederen of diensten en wat hier voor betaald dient te worden, alsmede het totaalbedrag dat de ontvanger van de factuur verschuldigd is. Een factuur dient aan bepaalde voorschriften te voldoen om als zodanig betiteld te mogen worden. Zo voegt bijvoorbeeld de groothandel in levensm...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Factuur

factuur

rekening van de geleverde goederen of diensten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/factuur

factuur

papier waar op staat wat je hebt ontvangen en wat je moet betalen vb: deze factuur heb ik al betaald Synoniemen: nota rekening bon
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=factuur

Factuur

Rekening voor geleverde goederen of verleende diensten die voldoet aan de voorgeschreven vereisten. Zie `Koopovereenkomst`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Factuur

Een factuur is een rekening, waarin de geleverde goederen of verrichte diensten nauwkeurig zijn omschreven naar soort, hoeveelheid en prijs en die, al dan niet, bijzonderheden bevat over de wijze van aflevering.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.