Zoek op

financieringstekort

algemeen overheid: Het begrotingstekort verminderd met de aflossingen op de staatsschuld. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=financieringstekort

financieringstekort

politiek: negatief verschil tussen de inkomsten en uitgaven van het Rijk; de totale uitgaven van het Rijk overtreffen de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/financieringstekort

financieringstekort

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven van het rijk, waarbij de aflossingen op de staatsschuld buiten beschouwing worden gelaten. Het tekort wordt meestal uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen . Zie ook EMU-tekort.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/financieringstekort

financieringstekort

het financieringstekort zelfst.naamw.Uitspraak:   [finɑn'sirɪŋstəkɔrt] Verbuigingen:   financieringstekort|en (meerv.) tekort aan geld van het rijk doordat de lopende uitgaven hoger zijn dan de inkomsten Voorbeeld:   `Aflossingen op de staatsschuld word...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/financieringstekort

Financieringstekort

Negatief saldo van inkomsten en uitgaven van het Rijk exclusief de aflossingen op de staatsschuld.
Gevonden op https://www.finler.nl/financieringstekort/

FINANCIERINGSTEKORT

1) Begrotingstekort
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FINANCIERINGSTEKORT/1

Financieringstekort

Het financieringstekort is het (veelal negatieve) saldo van lopende uitgaven en de inkomsten van de overheid van een land. De aflossingen op de staatsschuld worden daarbij niet meegerekend. Door het financieringstekort neemt de staatsschuld toe. In de politieke besluitvorming speelt het financieringstekort een grotere rol dan het begrotingstekort....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Financieringstekort

Financieringstekort

het geld wat nog extra geleend moet worden buiten de aflossingen enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

Financieringstekort

Het bedrag waarvoor de overheid een beroep moet doen op de geld- en kapitaalmarkt om de begroting in evenwicht te brengen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/financieringstekort

financieringstekort

het begrotingstekort verminderd met de (herleenbare) aflossingen op de staatsschuld. Het financieringstekort is een betere maatstaf (om de begrotingspolitiek te beoordelen) dan het begrotingstekort, omdat he...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

financieringstekort

het begrotingstekort verminderd met de (herleenbare) aflossingen op de staatsschuld. Het financieringstekort is een betere maatstaf (om de begrotingspolitiek te beoordelen) dan het begrotingstekort, omdat het aangeeft hoeveel de overheid per saldo op de kapitaalmarkt moet lenen, en het geeft precies aan hoeveel de staatsschuld dat jaar weer zal sti...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.