Zoek op

Fluorspar

Fluorspar is een delfstof dat hoofdzakelijk bestaat uit Calciumfloride. Wordt gebruikt bij de fabricage van o.a Aluminium, staal, Gasolie, kunstschuim (foam) en uranium. Ontbindt o.i.v. temperatuurverhoging: vorming van giftige en bijtende gassen-dampen - waterstoffluoride Licht irriterend voor de huid en ogen Fluorspar Powder Fluorite or Fluorspar...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10746

Fluorspar

Stofnamen, Handelsnamen, Synoniemen, Buitenlandse-namen en Soorten: Calcium fluorid(e), Fluorsilicium, fluorine, CaF2, Calcium fluoride, fluorite, fluoriet, calciumfluoride, calciumfluorid, vloeispaat, Veldspaat, Fluss spat, Kalziumfluorit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10746
Geen exacte overeenkomst gevonden.