Zoek op

FORTIFICATIE

1) Bevestiging 2) Schans 3) Versterking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FORTIFICATIE/1

Fortificatie

Fortificatie (letterlijk: versterking), vroeger ook versterkingskunst genoemd, betekent het voorzien van een plaats van vestingwerken. De term wordt ook gebruikt om de delen van een stad of gebouw die dienen voor de versterking van die stad of dat gebouw tegen aanvallen van buitenaf aan te duiden. Het woord is etymologisch verbonden met het woord ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fortificatie

Fortificatie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Fortificatie``] Versterkingskunst. Zie Versterkingskunst
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0007.htm

Fortificatie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Versterkingskunst of Fortificatie``] Het terrein kan door de hindernissen, welke het oplevert de oorlogvoering zeer belemmeren; de verdediger, diegene der oorlogvoerende partijen, die vooreerst geen positief doel bereiken wil, kan zich deze eigenschap van het terrein ten nutte maken om daardoor den vija...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0023.htm

fortificatie

1. verzamelnaam voor (permanente) verdedigingswerken 2. het aanleggen van (permanente) verdedigingswerken 3. kennis en kunde voor de bouw van verdedigingswerken; ook wel bevestiging
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

fortificatie

versterking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fortificatie

Fortificatie

verzamelnaam voor (permanente) verdedigingswerken, het aanleggen van (permanente) verdedigingswerken, kennis en kunde voor de bouw van verdedigingswerken; ook wel bevestiging.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/f/fortificatie.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.