Zoek op

ideologie

collectieve sector / economische orde en politiek: is een visie op het functioneren van de maatschappij. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=ideologie

ideologie

Oorspronkelijk algemene wetenschap van ideeën. Tegenwoordig (voornamelijk onder invloed van Karl Marx ) wordt de term ideologie gebruikt voor een complex van overtuigingen en waarden van individuen of groepen van individuen die niet zozeer uitdrukking zijn van een streven naar waarheid als wel van de materiële belangen van degenen die er die ideo...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/ideologie

ideologie

Min of meer afgerond en coherent samenstel van ideeën over de samenleving en de manier waarop die moet veranderen. Ideologieën worden meestal gebruikt om mensen te mobiliseren, in het bijzonder op het terrein van de politiek.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/ideologie

ideologie

de ideologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [idejolo'xi] Verbuigingen:   ideologie|ën (meerv.) visie op de mens en op manieren om de samenleving te verbeteren Voorbeelden:   `socialistische ideologie`, `extreme ideologieën` © Kernerman Dictionaries. ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ideologie

IDEOLOGIE

1) Begripsleer 2) Denkwijze 3) Geloof aan het volmaakte met veronachtzaming van de realiteit 4) Ideeënleer 5) Leer 6) Leer van de gronden van de kennis 7) Leer van de grondregels 8) Leer van de ideeën 9) Politieke denkbeelden 10) Politieke overtuiging 11) Principe 12) Studie van het weten 13) Wereldbeschouwing 14) Wetenschap 15) Wetenschap van de...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IDEOLOGIE/1

Ideologie

Onder ideologie verstaan we het geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de samenleving. Het begrip werd gelanceerd door de Franse verlichtingsfilosoof Antoine Destutt de Tracy, die er de wetenschap der ideeën mee bedoelde. == Definitie == Een ideologie heeft drie indelingen, een descriptieve of analytische (1), p...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ideologie

ideologie

een stelsel van samenhangende ideeën
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

ideologie

ideeënleer
Jaar van herkomst: 1832 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ideologie

Let op: Spelling van 1858 naam, welken sommige hedendaagsche Franschen voor het woord Metaphysica, als meer gepast, hebben aangenomen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Ideologie

Begrippenlijst: Europese geschiedenis - Overtuiging van een individu of een groep mensen. De ideologie beïnvloedt denken en handelen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

ideologie

Gebruik voor elk gestructureerd geheel van ideeën en opvattingen, in het bijzonder over de structuur en de werking van de samenleving, dat een programma van praktisch politieke en sociale handelingen omvat dat min of meer geïnstitutionaliseerd is en gedeeld wordt met anderen. Oorspronkelijk gebruikt voor een tak van kennis die zich bezigh...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

ideologie

Een bepaalde reeks van ideeën, principes, doctrines, mythen of symbolen van een sociale beweging, instelling, klasse, of grote groep die verklaart hoe de maatschappij zou moeten werken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Ideologie

(begrip) Min of meer samenhangende verzameling van overtuigingen betreffende de wijze waarop de menselijke maatschappij moet worden georganiseerd. Dit veronderstelt ondermeer opties betreffende de organisatie van de economie, de opvoeding, de rechtspraak en de staatsstructuur. Men spreekt slechts van ideologie wanneer minstens een zekere groep van ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

ideologie

geheel van beginselen van een stelsel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Ideologie

Ideologie betekent letterlijk leer van de ideeën. Het is een min of meer afgerond stelsel van gedachten, gevoelens en strevingen, in het bijzonder op het gebied van de politiek. Het woord werd gelanceerd door Destutt de Tracy. Hij omschreef in zijn boek 'Les élements de l'ideologie' de ideologie als wetenschap van de ideeën. Op het politieke vla...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ideologie

ideologie

theoretische levensbeschouwing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ideologie

Ideologie

Het geheel van beginselen en ideeën van een bepaald stelsel.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

ideologie

stelsel van gedachten en ideeën vb: zij spraken over de socialistische ideologie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ideologie

Ideologie

Systeem van ideeën en zingeving
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

ideologie

is een visie op het functioneren van de maatschappij.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

ideologie

is een visie op het functioneren van de maatschappij.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Ideologie

[Geschiedenis] Politieke leer, geheel van ideeën over de inrichting van de samenleving
Gevonden op https://quizlet.com/113709448/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.