Zoek op

Franken

Germaanse stam. Gedurende de Romeinse overheersing van het noordwestelijk deel van Europa bleven zij met hun nederzettingen ten noorden van de Rijn. Toen de Romeinen vanaf de derde eeuw n.Chr. hun gezag over Noordwest Europa geleidelijk kwijtraakten konden de Franken zich in dat hele noordwesten vestigen, inclusief het gebied dat later Noord-Belgi...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-oudheid/franken

Franken

Zie in het hoofdstuk Oudheid.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-voorgeschiedenis/franken

FRANKEN

1) Germaans koninkrijk 2) Germaans volk 3) Germaanse stam 4) Germaanse volksstam 5) Oud volk 6) Volksstam 7) Volksstam uit de volksverhuizing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FRANKEN/1

Franken

Germaans volk dat woonde in het noorden en noordwesten van het huidige Duitsland, en dat zich ten tijde van de Grote Volksverhuizing aan het begin van de Middeleeuwen uitbreidde over heel noordelijk Gallië
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/Franken

Franken

Als Franken: Als Franken of Francië, het land der Franken, heeft de naam in de loop van de geschiedenis uiteenlopende betekenissen gekregen. Het is een illustratie van hoe een geografische naam kan "schuiven". Het woord verwees op verschillende tijdstippen naar de volgende gebieden: N.B. In het Latijn heeft de letter "c" een klankverschuiving...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Franken

Franken

[gebied] - Met het gebied van de Franken wordt het gebied van het oude stamhertogdom Franken bedoeld. In het Duits en het Nederlands spreekt men van Franken. In andere talen zegt men Franconia, Franconie of Frankonie. Vandaar dat men soms ook in het Nederlands Franconië tegenkomt. De regio is bestuurlijk geen eenheid. Het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Franken_(gebied)

Franken

[volk] - De Franken is de naam voor een verbond van reeds eerder bekende Germaanse stammen, dat omstreeks 250 tot stand kwam onder waarschijnlijk Saksische druk langs de Rijngrens van het Romeinse Rijk in vooral de Romeinse provincie Germania Inferior in het huidige Nederland en het Rijnland. == Indeling == De Franken wiste...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Franken_(volk)

Franken

verzamelnaam voor Europese christenen in Perzië. Perzisch farengui, oorspronkelijk Fransman.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

franken

Elk van de verscheidene munten uitgegeven in Frankrijk en de Franssprekende gebieden sinds het midden van de 14de eeuw.
Categorie: Ruilmiddelen > laat-westerse wereldmunten naar coupure.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Franken

[Geschiedenis] het belangrijkste Germaanse volk
Gevonden op https://quizlet.com/86790839/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.